Archiv výzev 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 3. 5. 2021, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 5. 2021, 13:30
 • Konec výzvy: 31. 8. 2021, 13:30
 • Finanční alokace: 866 704,62 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 507 589,32 Kč
 • Oprávnění žadatelé:

   

  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 17. 1. 2020, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2020, 13:30
 • Konec výzvy: 21. 2. 2020, 13:30
 • Finanční alokace: 3 994 663,14 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 994 663,14 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
   
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 1. 12. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 2 755 109,16 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 755 109,16 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 13. 6. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 6. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 13. 9. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 12 700 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 233 333 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 13. 6. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 6. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 6. 9. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 2 221 034 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 221 034 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 31. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 7 828 410 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 609 470 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 2 354 572 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 177 286 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 5 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby sociálně vyloučené
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pedagogičtí pracovníci
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • žáci (studenti)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 • Zahájení výzvy: 11. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 5 479 895 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 602 950 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura předškolního vzdělávání

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 2 466 158 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 459 933 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • obce,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • nestátní neziskové organizace,
  • církve,
  • církevní organizace,
  • organizační složky státu,
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • zařízení péče o děti do 3 let,
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura základních škol a infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 9 086 488 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 7. 12. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 8 220 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Kraje
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Detail výzvy

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 3

 • Zahájení výzvy: 24. 2. 2020, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 2. 2020, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 4. 2020, 23:59
 • Finanční alokace: 4 903 355 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Výzva PRV č. 2

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2019, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 2. 2019, 23:59
 • Konec výzvy: 29. 3. 2019, 0:00
 • Finanční alokace: 12 197 478 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Výzva PRV č. 1

 • Zahájení výzvy: 18. 12. 2017, 1:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 1. 2018, 10:00
 • Konec výzvy: 26. 2. 2018, 23:59
 • Finanční alokace: 11 314 902 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Operační program Zaměstnanost

Výzva z Operačního programu Zaměstnanost – sociální služby

 • Zahájení výzvy: 24. 9. 2019, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 4:00
 • Konec výzvy: 25. 10. 2019, 12:00
 • Finanční alokace: 9 182 090 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 9 182 090 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Místní akční skupina;
  • Obce;
  • Dobrovolné svazky obcí;
  • Organizace zřizované obcemi;
  • Organizace zřizované kraji;
  • Příspěvkové organizace;
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Poradenské a vzdělávací instituce;
  • Poskytovatelé sociálních služeb;
  • Sociální partneři;
  • Školy a školská zařízení.
Detail výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (III.)

 • Zahájení výzvy: 28. 2. 2019, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00
 • Konec výzvy: 28. 4. 2019, 12:00
 • Finanční alokace: 7 037 600 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 518 800 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
Detail výzvy

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.)

 • Zahájení výzvy: 17. 9. 2018, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2018, 12:00
 • Finanční alokace: 799 964 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 799 964 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
Detail výzvy

V Beskydech to žije

2. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 2. 11. 2020, 0:01
 • Konec výzvy: 30. 11. 2020, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
  [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem.  
Detail výzvy

1. výzva v Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 6. 1. 2020, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2019, 0:00
 • Konec výzvy: 28. 2. 2020, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
    [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem
Detail výzvy