MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura základních škol a infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 9 086 488 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
  • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivit:

  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Ing. Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 20.9.2017 ve 14.00

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Dokumentace MAS k výzvě