MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 1. 12. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 2 755 109,16 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 755 109,16 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivit:

  • Infrastruktura základních škol

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 12.11.2019 zasedací místnost obecního úřadu Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Dokumentace MAS k výzvě