Výzva PRV č. 3

 • Zahájení výzvy: 24. 2. 2020, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 2. 2020, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 4. 2020, 23:59
 • Finanční alokace: 4 903 355 Kč
 • Zdroj financování: Program rozvoje venkova
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Fiche SCLLD: 2.1 – Investice do zemědělských podniků
  • Fiche SCLLD: 2.9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
 • Informace k výzvě:

  Termín příjmu žádostí je od 24. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

  Termín registrace na SZIF je 03. 7. 2020

  Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

  Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

 • Kontaktní osoba: Radana Maloušková, malouskova@masfb.cz, +420 736 242 410
 • Seminář k výzvě: 27.02.2020 (OÚ Čeladná)

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Všechny potřebné dokumenty jsou uvedeny v dokumentaci MAS k výzvě.

Dokumentace MAS k výzvě