MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 31. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 7 828 410 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 609 470 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivitu  Sociální podnikání.

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 58
 • Seminář k výzvě: 18. září 2018, 8:00, OÚ Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty  

Dokumentace MAS k výzvě