MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 5 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby sociálně vyloučené
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pedagogičtí pracovníci
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • žáci (studenti)
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivit:

  • Infrastruktura základních škol
  • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

  Změna výzvy: navýšení alokace na 6 009 650,- Kč.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 58
 • Seminář k výzvě: 12. 10. 2018 v 9:00, zasedací místnost obecního

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Dokumentace MAS k výzvě