Archiv výzev

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 6

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2023, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2023, 0:01
 • Konec výzvy: 8. 3. 2023, 23:59
 • Finanční alokace: 320 976 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Výzva PRV č. 5

 • Zahájení výzvy: 21. 2. 2022, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2022, 0:01
 • Konec výzvy: 15. 4. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 5 772 409 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 200 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

V Beskydech to žije

4. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2022, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2022, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • fyzická osoba (i mládež starší 16 let)
  • spolek
  • NNZ (nestátní nezisková organizace)
  • církev
Detail výzvy

3. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2021, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2021, 0:01
 • Konec výzvy: 30. 11. 2021, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
  [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem.
Detail výzvy