Archiv výzev

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 6 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 230 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
  • organizační složka státu
  • příspěvková organizace organizační složky státu
  • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
  • církve
  • církevní organizace
  • státní podnik
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA HASIČI

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 5 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 130 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 5. 6. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 6. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 17. 7. 2023, 8:00
 • Finanční alokace: 5 050 997 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 350 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 683 665,65 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školské právnické osoby
  • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení ( např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 5. 6. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 6. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 17. 7. 2023, 8:00
 • Finanční alokace: 12 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Detail výzvy

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 6

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2023, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2023, 0:01
 • Konec výzvy: 8. 3. 2023, 23:59
 • Finanční alokace: 320 976 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Výzva PRV č. 5

 • Zahájení výzvy: 21. 2. 2022, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2022, 0:01
 • Konec výzvy: 15. 4. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 5 772 409 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 200 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

V Beskydech to žije

5. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2023, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2023, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2023, 23:59
 • Finanční alokace: 200 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • fyzická osoba (i mládež starší 16 let)
  • spolek
  • NNZ (nestátní nezisková organizace)
  • církev
Detail výzvy

4. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2022, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2022, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • fyzická osoba (i mládež starší 16 let)
  • spolek
  • NNZ (nestátní nezisková organizace)
  • církev
Detail výzvy

3. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2021, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2021, 0:01
 • Konec výzvy: 30. 11. 2021, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
  [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem.
Detail výzvy

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP – 2. výzva

 • Zahájení výzvy: 1. 2. 2024, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2024, 8:00
 • Konec výzvy: 15. 3. 2024, 14:00
 • Finanční alokace: 550 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 100 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky - tj. veškeré fyzické i právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání (OSVČ, s.r.o., a.s., …) a současně splňují kategorii MSP (do 250 zaměstnanců a ročního obratu/bilanční sumy do 43 mil. EUR) a jsou po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO nepřetržitě registrováni jako poplatník daně z příjmu v ČR
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 2 720 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 140 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:

  Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky - tj. veškeré fyzické i právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání (OSVČ, s.r.o., a.s., …) a současně splňují kategorii MSP (do 250 zaměstnanců a ročního obratu/bilanční sumy do 43 mil. EUR) a jsou po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO nepřetržitě registrováni jako poplatník daně z příjmu v ČR

Detail výzvy