Archiv výzev

V Beskydech to žije

3. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2021, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2021, 0:01
 • Konec výzvy: 30. 11. 2021, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.

  [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem.  

Detail výzvy