Pracovní skupiny

Pracovní skupiny analyzují potřeby v oblasti sociálních služeb a dalších aktivit, navrhují opatření, strategické cíle a priority v dané oblasti a dále plní úkoly spojené s přípravou a připomínkováním Střednědobého plánu sociálních služeb a návazných aktivit v území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Na základě zjištěných potřeb byly ustaveny 4 pracovní skupiny. Průřezová témata všech pracovních skupin: vzájemná spolupráce a komunitní plánování. 

PS Dostupné bydlení

Vedoucí: mgr Kamila Vabroušková

Zástupce vedoucího: Bc. David Hyšpler

Členové: Ing. Pavel Blažek, Edita Kaličiaková, Mgr. David Pavliska, Vlasta Pečenková, Lenka Závodná, Mgr. Dagmar Žitníková, Mgr. Pavla Jandačková, DiS.

Pracovní skupina 16.11.2023

ppt_dostupne_bydleni

zapis_c_1_PS_bydleni_16_11_2023

Pracovní skupina 18.1.2024

pozvanka_ps_bydleni_18_1_2024

zapis_c_2_PS_bydleni_18_1_2024

Pracovní skupina 22.2.2024

pozvanka_ps_bydleni_22_2_2024

zapis_c_3_ps_bydleni_22_2_2024

Pracovní skupina 21.3.2024

pozvanka_ps_bydleni_21_3_2024

zapis_c_4_ps_bydleni_21_3_2024

Pracovní skupina 25.4.2024

pozvanka_ps_bydleni_25_4_2024

zapis_c_5_ps_bydleni_25_4_2024

Pracovní skupina 21.5.2024

pozvanka_ps_bydlení_21_5_2024

zapis_c_6_ps_bydleni_21_5_2024

PS Dostupnost a kvalita služeb

Vedoucí: Mgr. Martin Hořínek, MBA

Zástupce vedoucího: Mgr. Michaela Lišková, DiS.

Členové: Bc. David Tichý, Petr Valový, Bc. Denisa Stýskalová, Zuzana Kyjanicová, Renáta Lepíková, Radmila Veselková, Mgr. Margareta Holešová, Mgr. Bc. Zuzana Hartmannová, Kateřina Göttlicherová, DiS., Bc. Lucie Kučová, DiS., Bc. Eva Tořová, Daniela Kociánová, Ing. Jiří Hořínek, Bc. Lenka Šimíková, Ing. Martina Kubalová, Mgr. Dagmar Žitníková, Lenka Závodná, Bc. David Hyšpler.

Pracovní skupina 21.11.2023

ppt_dostupnost_a_kvalita_sluzeb

zapis_c_1_PS_sluzby_21_11_2023

Pracovní skupina 16.1.2024

pozvanka_ps_sluzby_16_1_2024

zapis_c_2_PS_sluzby_16_01_2024

Pracovní skupina 28.2.2024

pozvanka_ps_sluzby_28_2_2024

zapis_c_3_kvalita_sluzeb_28_2_2024

Pracovní skupina 22.3.2024

pozvanka_ps_sluzby_22_3_2024

zapis_c_4_ps_sluzby_22_3_2024

Pracovní skupina 22.4.2024

pozvanka_ps_sluzby_22_4_2024

zapis_c_5_ps_sluzby_22_4_2024

Pracovní skupina 13.5.2024

pozvanka_ps_sluzby_13_5_2024

zapis_c_6_ps_sluzby_13_5_2024

PS Podpora komunitního života

Vedoucí: Bc. Lukáš Plánička

Zástupce vedoucího: Mgr. Dagmar Žitníková

Členové: Ing. Zuzana Pavlisková, Mgr. Dita Štichauerová, Mgr. Markéta Kohutová, Mgr. Pavel Kuběna, Stanislav Staněk, Oldřich Lindovský, Lenka Závodná, Mgr.et Mgr. Hana Baránková, Mgr. Irena Maršálková.

Pracovní skupina 23.11.2023

ppt_podpora_komunitniho_zivota

zapis_c_1_komunit_zivot_23_11_2023

Pracovní skupina 25.1.2024

pozvanka_ps_komunitni_zivot_25_1_2024

zapis_c_2_ps_komunitni_zivot_25_1_2024

Pracovní skupina 23.2.2024

pozvanka_ps_komunitni_zivot_23_2_2024

zapis_c_3_ps_komunitni_zivot_23_2_2024

Pracovní skupina 21.3.2024

pozvanka_ps_komunitni_zivot_21_3_2024

zapis_c_4_ps_komunitni_zivot_21_3_2024

Pracovní skupina 23.4.2024

pozvanka_ps_komunitni_zivota_23_4_2024

zapis_c_5_ps_komunitni_zivot_23_4_2024

Pracovní skupina 16.5.2024

pozvanka_ps_komunitni_zivot_16_5_2024

zapis_c_6_ps_komunitni_zivot_16_5_2024

PS Informovanost a osvěta

Vedoucí: Mgr. Zuzana Poppek

Zástupce vedoucího: Mgr. Dagmar Žitníková

Členové: Bc. Lucie Lazarová, Mgr. Martin Hořínek, MBA, Mgr. Karolína Štěpánová, Ing. Martina Kubalová, Bc. Eva Tořová, Oldřich Lindovský, Lenka Závodná, Mgr. Naděžda Kubánková, Ing. Zuzana Pavlisková, Ing. Pavla Dvořáková.

Pracovní skupina 28.11.2023

ppt_informovanost_a_osveta

zapis_c_1_informovanost_a_osveta_28_11_2023

Pracovní skupina 25.1.2024

pozvanka_ps_informovanost_25_1_2024

zapis_c_2_ps_Informovanost a osveta_25_01_2024

Pracovní skupina 26.2.2024

pozvanka_ps_informovanost_26_2_2024

zapis_c_3_informovanost_26_2_2024

Pracovní skupina 27.3.2024

pozvanka_ps_informovanost_27_3_2024

zapis_c_4_informovanost_27_3_2024

Pracovní skupina 15.4.2024

pozvanka_ps_informovanost_15_4_2024

zapis_c_5_informovanost_15_4_2024

Pracovní skupina 9.5.2024

pozvanka_ps_informovanost_9_5_2024

zapis_c_6_informovanost_9_5_2024