Spolupráce

Národní síť místních akčních skupin České republiky

MAS Frýdlantsko – Beskydy je členem Národní sítě místních akčních skupin České republiky (NS MAS). NS MAS je sdružením místních akčních skupin v rámci celé České republiky pracujících metodou LEADER. NS MAS zajišťuje některá školení, vyjednává s jednotlivými řídícími orgány a informuje jednotlivé místní akční skupiny o důležitých termínech, aktivitách a školeních. Rovněž rozvíjí spolupráci s dalšími aktéry, kteří působí ve prospěch venkova, hájí společné zájmy místních akčních skupin ve vztahu k orgánům státu a vyjednává podmínky operačních programů v jednotlivých programových obdobích.

Krajská síť místních akčních skupin Moravskoslezského kraje

Místní akční skupiny se pravidelně setkávají i na krajské úrovni, a to v rámci Krajské sítě místních akčních skupin Moravskoslezského kraje. Toto sdružení je tvořeno 12 místními akčními skupinami (Místní akční skupina Hlučínsko z.s., MAS Hrubý Jeseník, z.s., Místní akční skupina Opavsko z.s., MAS Pobeskydí, z. s., MAS Regionu Poodří, z.s., MAS Rozvoj Krnovska o.p.s., RÝMAŘOVSKO, o.p.s., MAS Lašsko, z.s., MAS Jablunkovsko, z.s., Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., MAS Slezská brána, z. s., MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.). Účelem setkávání je především výměna zkušeností a sdílení dobré praxe.

Celostátní síť pro venkov

MAS Frýdlantsko – Beskydy je rovněž partnerem Celostátní sítě pro venkov (komunikační platforma Programu rozvoje venkova). Základním cílem CSV je zvýšit zapojení zúčastněných stran do rozvoje venkova, podpořit inovace v zemědělství apod. Zaměstnanci MAS se pravidelně zúčastňují akcí CSV, kde mohou čerpat inspiraci v oblasti rozvoje venkova a sdílet příklady dobré praxe.

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy

MAS Frýdlantsko – Beskydy rovněž aktivně spolupracuje se Zájmovým sdružením Frýdlantsko – Beskydy (Mikroregion) jehož cílem je již od roku 1999 ochrana a prosazování společných zájmů obcí v mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy. Území Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy je shodné s územím naší MAS. V roce 2019 se tato spolupráce prohloubila a byl vytvořen společný dotační program „V Beskydech to žije“, jehož cílem je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkty. V roce 2022 je zahájena spolupráce v rámci projektu Podnikni to!, jehož cílem je propojovat lidi z regionu, kteří pracují na podnikatelském nápadu nebo ho teprve hledají.

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. aktivně spolupracuje i s dalšími organizacemi, jako např. Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezský kraj apod.

MAS je také aktivním členem Řídícího výboru Místního akčního plánu (MAP) Frýdek – Místek.