Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (III.)

 • Zahájení výzvy: 28. 2. 2019, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00
 • Konec výzvy: 28. 4. 2019, 12:00
 • Finanční alokace: 7 037 600 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 518 800 Kč
 • Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
 • Informace k výzvě:

  Výzva na sociální podnikání z Operačního programu zaměstnanost

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete v odkaze Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 20.3.2019, zasedací místnost čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Dokumentace MAS k výzvě