Zápisy výběrové rady

Originály zápisů jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS Frýdlantsko-Beskydy.

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014