MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura předškolního vzdělávání

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 2 466 158 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 459 933 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • obce,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • nestátní neziskové organizace,
  • církve,
  • církevní organizace,
  • organizační složky státu,
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
  • zařízení péče o děti do 3 let,
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivity Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

   

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Ing. Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 25.9.2017 v 13.30

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Dokumentace MAS k výzvě