Dokumenty MAP

Dokumenty projektu MAP IV „Beskydy – vzděláváme pro život“ platné k 06.03.2024

Identifikace dotčené veřejnosti

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam členů PS

Strategický rámec MAP do roku 2023

Akční plán_2024

Akční plán_2025

Dokumenty projektu MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy platné k 25.09.2023

Identifikace dotčené veřejnosti

Komunikační plán

Organizační struktura

Seznam členů PS

Strategický rámec MAP do roku 2025

AP_2023_aktivity spolupráce

AP_2024_aktivity spolupráce

AP_2025_aktivity spolupráce

Dokumenty projektu MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy platné k 29.09.2022

Organizační struktura

Identifikace dotčené veřejnosti

Komunikační plán

Evaluační plán

Strategický rámec MAP do roku 2025 a seznam investičních priorit 2021 – 2027

Dokumenty projektu MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy platné k 28.3.2022

Organizační struktura 

Komunikační plán

Identifikace dotčené veřejnosti

Evaluační plán

Strategický rámec MAP do roku 2025 a seznam investičních priorit 2021 – 2027