MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

 • Zahájení výzvy: 6. 11. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 29. 3. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 646 080 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 646 080 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  Obce s rozšířenou působností – Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek - Místek
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivity územní studie řešící veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu a veřejné prostranství.

   

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Ing. Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 17. 1. 2018, Obecní úřad Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj  

Dokumentace MAS k výzvě