Řídicí výbor

Řídicí výbor MAP (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Role Řídicího výboru je spjata s procesem plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentace MAP IV. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti Řídicího výboru a jeho členů definují Statut ŘV a Jednací řád ŘV.

Řídicí výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP Frýdlant nad Ostravicí a má 20 členů. Složení ŘV zde . Předsedkyní ŘV byla zvolena Ing. Zuzana Pavlisková, místopředsedou ŘV Mgr. Ivo Tošenovjan.

Zápisy Řídícího výboru:

Zápis prvního setkání ŘV

Dokumentace ŘV

Jednací řád

Statut