Řídící výbor

Řídící výbor MAP (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentace MAP III. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti Řídícího výboru a jeho členů definují Statut ŘV a Jednací řád ŘV.

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP Frýdlant nad Ostravicí a má 10 členů. Předsedou ŘV byl zvolen ?.