Řídící výbor

Řídící výbor MAP (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentace MAP III. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti Řídícího výboru a jeho členů definují Statut ŘV a Jednací řád ŘV.

Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP Frýdlant nad Ostravicí a má 21 členů. Složení ŘV zde. Předsedkyní ŘV byla zvolena Ing. Zuzana Pavlisková, místopředsedou ŘV Mgr. Ivo Tošenovjan.

Zápisy Řídícího výboru:

1. zasedání ŘV dne 28.03.2022

2. zasedání ŘV dne 29.09.2022

3. zasedání ŘV dne 25.09.2023

Dokumentace ŘV

Statut ŘV

Jednací řád ŘV