Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.)

 • Zahájení výzvy: 17. 9. 2018, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2018, 12:00
 • Finanční alokace: 799 964 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 799 964 Kč
 • Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
 • Informace k výzvě:

  Výzva na sociální podnikání z Operačního programu zaměstnanost

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete v odkaze Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 58
 • Seminář k výzvě: 25.9.2018, 8:00, zasedací místnost OÚ Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Dokumentace MAS k výzvě