Členové MAS

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny (farnosti a církevní organizace, hasiči, ochrana přírody, ostatní výroba a služby, podnikatelé v CR, sportovní organizace, zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče, zemědělci a veřejný sektor), které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

V současné době je MAS Frýdlantsko – Beskydy tvořena 13 obcemi, 1 příspěvkovou organizací, 1 podnikatelským subjektem města, 9 podnikatelskými subjekty a 16 nestátními neziskovými organizacemi. Zařazení dle zájmových skupin viz níže tabulka.

Seznam členů MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. – aktualizováno k 27.03.2024

Název člena, IČOZájmová skupinačlenem od:Zástupce
Soukromý sektor
Římskokatolická farnost Bílá, Ostravice
(IČ: 47861177)
farnosti a církevní organizace26.5.2014Andrej Slodička
Římskokatolická farnost Frýdlant n. O.
(IČ: 45239886)
farnosti a církevní organizace1.7.2020Jan Mazur
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Baška
(IČ: 64121933)
hasiči26.5.2014Lukáš Handrejch
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice
(IČ: 65494563)
hasiči26.5.2014Radomír Bělík
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
(IČ: 64122255)
hasiči26.5.2014Olga Adámková, zastupuje Radek Kubala
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry
(IČ: 64122191)
hasiči26.5.2014Ivo Franke
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhotka
(IČ: 64122000)
hasiči23.2.2022Josef Urbiš
ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
(IČ: 65892691)
ochrana přírody26.5.2014Petr Lazar
Dobrý domov s.r.o.
(IČ: 04319036)
ostatní výroba a služby9.12.2019Michaela Volná, zastupuje Jiří Volný
Charita Frýdek-Místek
(IČ: 45235201)
ostatní výroba a služby18.12.2023Martin Hořínek
Sepetná v.o.s.
(IČ: 25863304)
podnikatelé v cestovním ruchu26.5.2014Kateřina Slivoníková
SKI Bílá – Služby s.r.o., Staré Hamry
(IČ: 26874440)
podnikatelé v cestovním ruchu26.5.2014Petr Ochmann
Spolek BESKYDHOST
(IČ: 26646803)
podnikatelé v cestovním ruchu1. 6. 2021Vít Březina
Sportovní klub Pržno, spolek
(IČ: 16628861)
sportovní organizace26.5.2014Petr Blokša, zastupuje Pavla Skotnicová
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s.
(IČ: 61984132)
sportovní organizace26.5. 2014Jiří Holiš, zastupuje Miroslav Kacíř
1.BFK Frýdlant nad Ostravicí
(IČ: 27024300)
sportovní organizace26.5.2014Zdeněk Jež
SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s.
(IČ: 61963721)
sportovní organizace26.5.2014Radomír Kulhánek
Red Volley Frýdlant n/O, z.s.
(IČ: 02503620)
sportovní organizace26.3.2015Michal Provazník, zastupuje Jana Baborová
Rehabilitační centrum Čeladná s.r.o.
(IČ: 25868951)
zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče26.5.2014Milan Bajgar
Medela-péče o seniory o.p.s.
(IČ: 02141531)
zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče27.10.2021Kateřina Valová, zastupuje Petr Valový
Mgr. Michaela Šebelová
(IČ: 72022850)
zdravotnictví, rehabilitační a lázeňská péče18.07.2023Michaela Šebelová
Miroslav Herot, zemědělský podnikatel – fyzická osoba
(IČ: 70629439)
zemědělci (zemědělští podnikatelé)26.5.2014Miroslav Herot
Oldřich Menšík,  zemědělský podnikatel – fyzická osoba
(IČ: 73184861)
zemědělci (zemědělští podnikatelé)26.5.2014Oldřich Menšík
Martin Carbol,  zemědělský podnikatel – fyzická osoba
(IČ: 73367290)
zemědělci (zemědělští podnikatelé)9.12.2019Martin Carbol
Leoš Řezníček,  zemědělský podnikatel – fyzická osoba
(IČ: 73060275)
zemědělci (zemědělští podnikatelé)9.12.2019Leoš Řezníček
Veřejný sektor
Čeladná
(IČ: 00296571)
veřejný sektor20.5.2014Pavol Lukša, zastupuje Věra Golová
Frýdlant nad Ostravicí
(IČ: 00296651)
veřejný sektor20.5.2014Helena Pešatová, zastupuje David Pavliska
Baška
(IČ: 00296511)
veřejný sektor20.5.2014Tomáš Břežek
Janovice
(IČ: 00493619)
veřejný sektor20.5.2014Svatopluk Běrský
Pstruží
(IČ: 00576972)
veřejný sektor20.5.2014Milan Vaněk
Staré Hamry
(IČ: 00297241)
veřejný sektor20.5.2014Eva Tořová
Ostravice
(IČ: 00297046)
veřejný sektor20.5.2014Pavlína Stankayová
Pržno
(IČ: 00494216)
veřejný sektor20.5.2014Petr Blokša
Malenovice
(IČ: 00576964)
veřejný sektor20.5.2014Pavel Kuběna
Bílá
(IČ: 00577669)
veřejný sektor20.5.2014Tomáš Kubačák
Kunčice pod Ondřejníkem
(IČ: 00296856)
veřejný sektor20.5.2014Jiří Mikala
Metylovice
(IČ: 00535991)
veřejný sektor20.5.2014Lukáš Halata
Lhotka
(IČ:00296864)
veřejný sektor1.1.2021Zdeněk Kubala
T E R M O Frýdlant n.O. s.r.o.
(IČ: 64087662)
veřejný sektor26.5.2014Petr Sklář
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
(IČ: 00847020)
veřejný sektor26.05.2014Jiří Hořínek