Komunitní plánování sociálních služeb

Zahájili jsme komunitní plánování sociálních služeb!

MAS Frýdlantsko-Beskydy spojuje síly s odborem sociálních věcí Frýdlant nad Ostravicí a začínají proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti.

V rámci procesu komunitního plánování budeme společně po dobu dvou let pracovat na tom, abychom zjistili potřeby občanů v sociální oblasti, jak se jim v našem území žije, co jim chybí nebo naopak, čeho je dostatek. Díky tomuto procesu efektivně nastavíme spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb a dalších aktivit, povedeme společnou diskuzi a budeme hledat vhodná řešení sociálních problémů, které se na území vyskytují. Výsledkem naší spolupráce bude lepší představa, jakým směrem by se sociální a další navazující služby v území mohly dále v následujících letech ubírat.

Vzájemná spolupráce se přímo dotkne 13 obcí našeho území, z toho jednoho ORP Frýdlant nad Ostravicí a dvanácti obcí I. typu (Baška, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry), odboru sociálních věcí Frýdlantu nad Ostravicí, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a kanceláře MAS. Zapojeni do spolupráce budou také poskytovatelé sociálních služeb a  další subjekty, například občané realizující různé neformální aktivity v sociální oblasti, zástupci spolků, svépomocných skupin nebo místních komunit.

Koordinátorka plánování: Mgr. Martina O´Reilly, 739 372 584, oreilly@masfb.cz

Metodik plánování: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

Co už máme za sebou?

duben-říjen 2023:

  • sběr dat pro sociodemografickou analýzu
  • společné setkávání (fokusní skupiny) v obcích, kde jsme zjišťovali potřeby občanů pro analýzu potřeb

Proběhlo 12 fokusních skupin, dohromady se zapojilo 102 osob, z toho 66 žen a 36 mužů.

8 fokusních skupin proběhlo s občany z Janovic, Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Kunčic pod Ondřejníkem, Bašky, Pržna, Starých Hamer+Bílé a Ostravice.

1 fokusní skupina proběhla se starostkami/místostarostkami a starosty/místostarosty.

1 fokusní skupina proběhla se zástupci poskytovatelů sociálních služeb.

1 fokusní skupina proběhla se zástupci odboru sociálních věcí města Frýdlantu nad Ostravicí.

1 fokusní skupina proběhla se zástupci odboru sociálních věcí města Frýdek-Místek.

Díky těmto setkáním jsme zjistili potřeby hlavní aktérů, které jsou klíčové pro plánování sociálních služeb v území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

13.10.2023 Ustavující setkání všech účastníků komunitního plánování

Členové Řídící skupiny KPSS:

Bc. Eva Tořová – starostka obec Staré Hamry

Bc. Věra Golová – místostarostka obec Čeladná

Mgr. Pavlína Stankayová – starostka obec Ostravice

Mgr. David Pavliska – místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí

Bc. Lukáš Plánička – místostarosta obec Janovice

Mgr. Martin Hořínek, MBA – ředitel Charita Frýdek-Místek

mgr Kamila Vabroušková – sociální pracovnice Středisko sociálních služeb města Frýdlant n. O.

Mgr. Zuzana Poppek – projektová manažerka Středisko sociálních služeb města Frýdlant n. O.

Ing. Zuzana Pavlisková –  vedoucí manažer MAS

Mgr. Naděžda Kubánková – občan (seniorka) obec Janovice

Na základě zjištěných potřeb byly ustaveny 4 pracovní skupiny:

1. PS Dostupné bydlení

Vedoucí: mgr Kamila Vabroušková

Zástupce vedoucího: Bc. David Hyšpler

Členové: Ing. Pavel Blažek, Edita Kaličiaková, Zuzana Kyjanicová, Mgr. David Pavliska, Vlasta Pečenková, Bc. Denisa Stýskalová, Lenka Závodná, Mgr. Dagmar Žitníková.

PP_dostupne_bydleni_16_11_2023

2. PS Dostupnost a kvalita služeb

Vedoucí: Mgr. Martin Hořínek, MBA

Zástupce vedoucího: Mgr. Michaela Lišková, DiS.

Členové: Renáta Lepíková, Radmila Veselková, Mgr. Margareta Holešová, Petr Valový, Mgr. Bc. Zuzana Hartmannová, Kateřina Göttlicherová, DiS., Bc. Lucie Kučová, Bc. Eva Tořová, Daniela Kociánová, Ing. Jiří Hořínek, Bc. Lenka Šimíková, Ing. Martina Kubalová, Bc. Denisa Stýskalová, Mgr. Dagmar Žitníková, Lenka Závodná.

PP_dostunost_a_kvalita_sluzeb_21_11_2023

3. PS Podpora komunitního života

Vedoucí: Bc. Lukáš Plánička

Zástupce vedoucího: Mgr. Dagmar Žitníková

Členové: Ing. Zuzana Pavlisková, Mgr. Dita Štichauerová, Mgr. Markéta Kohutová, Mgr. Pavel Kuběna, Stanislav Staněk, Oldřich Lindovský, Lenka Závodná, Mgr. Martin Hořínek, MBA, Mgr. et Mgr. Hana Baránková, Mgr. Irena Maršálková.

PP_podpora_komunitniho_zivota_23_11_2023

4. PS Informovanost a osvěta

Vedoucí: Mgr. Zuzana Poppek

Zástupce vedoucího: Mgr. Dagmar Žitníková

Členové: Bc. Lucie Lazarová, Mgr. Martin Hořínek, MBA, Mgr. Karolína Štěpánová, Ing. Martina Kubalová, Bc. Eva Tořová, Oldřich Lindovský, Lenka Závodná, Mgr. Naděžda Kubánková.

PP_informovanost_a_osveta_28_11_2023

Průřezová témata všech pracovních skupin: vzájemná spolupráce a komunitní plánování.