O projektu MAP

MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy směřuje své činnosti, aktivity i výstupy na celé území ORP Frýdlant nad Ostravicí, které zahrnuje 11 obcí a 17 základních a mateřských škol.

Základní informace o projektu:

Název projektu: MAP III na území Frýdlantsko – Beskydy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019932

Datum zahájení: 1.1.2021

Datum ukončení: 30.11.2023

Rozpočet projektu: 2 601 156,89 Kč (100 % dotace)

Hlavním cílem projektu je vytvořit a rozvíjet udržitelnou spolupráci a komunikaci škol, jejich zřizovatelů, organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání dětí a žáků na území ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Realizací projektu se nastaví proces společného plánování v oblasti vzdělávání, jehož výsledkem bude aktualizovaný dokument místního akčního plánování a zpracované akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.