Aktuální výzvy

V Beskydech to žije

4. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2022, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2022, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • fyzická osoba (i mládež starší 16 let)
  • spolek
  • NNZ (nestátní nezisková organizace)
  • církev
Detail výzvy