Aktuální výzvy

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY II“

 • Zahájení výzvy: 29. 4. 2024, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2024, 14:00
 • Konec výzvy: 29. 5. 2024, 14:00
 • Finanční alokace: 11 801 706,05 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Detail výzvy

Společná zemědělská politika

Výzva č. 1 v SZP (Společná zemědělská politika)

 • Zahájení výzvy: 29. 4. 2024, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2024, 0:00
 • Konec výzvy: 29. 5. 2024, 0:00
 • Finanční alokace: 18 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v Pravidlech pro konečné žadatele.
Detail výzvy