Stanovy a jednací řády

Základním dokumentem spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. jsou stanovy. Ty zcela jasně definují jaký je účel spolku, podmínky členství, stejně tak i povinnosti členů. Stanovy rovněž definují jednotlivé orgány spolku a jejich kompetence.

Aktuálně platné dokumenty:

Archiv stanovy:

Archiv statuty a jednací řády: