Výzva PRV č. 2

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2019, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 2. 2019, 23:59
 • Konec výzvy: 29. 3. 2019, 0:00
 • Finanční alokace: 12 197 478 Kč
 • Zdroj financování: Program rozvoje venkova
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Fiche SCLLD: 2.1 – Investice do zemědělských podniků
  • Fiche SCLLD: 2.2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Fiche SCLLD: 2.3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche SCLLD: 2.4 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
  • Fiche SCLLD: 2.5 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
  • Fiche SCLLD: 2.6 – Neproduktivní investice v lesích
  • Fiche SCLLD: 2.7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
 • Informace k výzvě:

  Termín příjmu žádostí je od 25. 2. 2019 do 29. 3. 2019.

  Termín registrace na SZIF je 25. 6. 2019

  Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

 • Kontaktní osoba: Zuzana Pavlisková, pavliskova@masfb.cz, +420 731 161 081
 • Seminář k výzvě: 13.2.2018 v 10:00, Obecní úřad Čeladná - obřadní síň

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Všechny potřebné dokumenty jsou uvedeny v dokumentaci MAS k výzvě.

Dokumentace MAS k výzvě