O komunitním plánování

Komunitní plánování sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti

Zahájili jsme komunitní plánování !

MAS Frýdlantsko-Beskydy spojuje síly s odborem sociálních věcí Frýdlant nad Ostravicí a začínají proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti.

V rámci procesu komunitního plánování budeme společně po dobu dvou let pracovat na tom, abychom zjistili potřeby občanů v sociální oblasti, jak se jim v našem území žije, co jim chybí nebo naopak, čeho je dostatek. Díky tomuto procesu efektivně nastavíme spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb a dalších aktivit, povedeme společnou diskuzi a budeme hledat vhodná řešení sociálních problémů, které se na území vyskytují. Výsledkem naší spolupráce bude lepší představa, jakým směrem by se sociální a další navazující služby v území mohly dále v následujících letech ubírat.

Vzájemná spolupráce se přímo dotkne 13 obcí našeho území, z toho jednoho ORP Frýdlant nad Ostravicí a dvanácti obcí I. typu (Baška, Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry), odboru sociálních věcí Frýdlantu nad Ostravicí, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a kanceláře MAS. Zapojeni do spolupráce budou také poskytovatelé sociálních služeb a  další subjekty, například občané realizující různé neformální aktivity v sociální oblasti, zástupci spolků, svépomocných skupin nebo místních komunit.

Koordinátorka komunitního plánování: Mgr. Martina O´Reilly, 739 372 584, oreilly@masfb.cz

Metodička komunitního plánování: Mgr. Hana Drábková Sobková, Ph.D.

Co už máme za sebou?

Duben-říjen 2023:

  • sběr dat pro sociodemografickou analýzu
  • zjišťování a analýza potřeb – společné setkávání (fokusní skupiny) v obcích, kde jsme zjišťovali potřeby z pohledu občanů, ale také starostů a starostek obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktivit a zástupců sociálního odboru.

Proběhlo 12 fokusních skupin, dohromady se zapojilo 102 osob, z toho 66 žen a 36 mužů.

8 fokusních skupin proběhlo s občany z Janovic, Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Kunčic pod Ondřejníkem, Bašky, Pržna, Starých Hamer+Bílé a Ostravice.

Další fokusní skupiny proběhly se starostkami/místostarostkami a starosty/místostarosty, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, se zástupci odboru sociálních věcí města Frýdlantu nad Ostravicí a města Frýdek-Místek.

Díky těmto setkáním jsme zjistili potřeby hlavních aktérů, které jsou klíčové pro plánování sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro území MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Ustavující setkání všech účastníků komunitního plánování 13.10.2023