Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (I.)

 • Zahájení výzvy: 18. 12. 2017, 4:00
 • Konec výzvy: 15. 2. 2018, 12:00
 • Finanční alokace: 10 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 000 Kč
 • Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Obchodní korporace;
  • OSVČ.
 • Informace k výzvě:

  Výzva na sociální podnikání z Operačního programu zaměstnanost

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete v odkaze Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 58
 • Seminář k výzvě: 10. 1. 2018, Obecní úřad Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Dokumentace MAS k výzvě