Výzva z Operačního programu Zaměstnanost – sociální služby

 • Zahájení výzvy: 24. 9. 2019, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 4:00
 • Konec výzvy: 25. 10. 2019, 12:00
 • Finanční alokace: 9 182 090 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 9 182 090 Kč
 • Zdroj financování: Operační program Zaměstnanost
 • Oprávnění žadatelé:
  • Místní akční skupina;
  • Obce;
  • Dobrovolné svazky obcí;
  • Organizace zřizované obcemi;
  • Organizace zřizované kraji;
  • Příspěvkové organizace;
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Poradenské a vzdělávací instituce;
  • Poskytovatelé sociálních služeb;
  • Sociální partneři;
  • Školy a školská zařízení.
 • Informace k výzvě:

  Cílem výzvy je podpořit programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS Frýdlantsko – Beskydy.

  Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány!

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 7. 10. 2019, zasedací místnost obce Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Dokumentace MAS k výzvě