Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Jsme společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER.

Rozvoj regionu

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Dotace z EU

Činnost spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy je spolufinancována z evropských finančních prostředků.