MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 • Zahájení výzvy: 11. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 30. 10. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 5 479 895 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 602 950 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivity Sociální podnikání.

   

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

   

 • Kontaktní osoba: Ing. Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, 739 372 584
 • Seminář k výzvě: 25.9.2017 v 15.00

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

Dokumentace MAS k výzvě