MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

 • Zahájení výzvy: 4. 9. 2017, 13:30
 • Konec výzvy: 7. 12. 2017, 13:30
 • Finanční alokace: 8 220 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • Kraje
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivity Cyklodoprava.

   

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

   

 • Kontaktní osoba: Ing. Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: bude upřesněno

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

Dokumentace MAS k výzvě