Dokumenty Strategie 2021-2027

Výkonná rada schválila koncepční část SCLLD 2021-2027 na svém zasedání dne 01.06.2021. Tato byla následně k 02.06.2021 předložena k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Řídícímu orgánu tzn. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR). Koncepční část strategie CLLD pro období 2021-27 byla ze strany MMR schválena dne 23.07.2021.

Strategie CLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy 2021-2027

(verze k 23.07.2021, schválena MMR)

 

Zkrácenou verzi SCLLD 2021 -2027 najdete na níže uvedeném odkazu:

Zkrácená verze SCLLD 2021-2027

Socioekonomickou analýzu území včetně SWOT analýzy najdete na níže uvedeném odkazu:

Analýza SCLLD na období 2021-2027