Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) představují odborné platformy pro diskuzi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání.

V rámci projektu vzniklo 5 pracovních skupin zabývající se níže uvedenými tématy. Složení PS zde.

1. PS pro financování – tato pracovní skupina má na starost posouzení udržitelnosti navržených aktivit ostatních pracovních skupin; hledá příležitosti, kde ušetřit finance škol, jak snížit/zjednodušit byrokracii atp.

2. PS Čtenářská gramotnost – byla založena za účelem výměny zkušeností a znalostí o metodách, postupech, pomůckách, učebnicích, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti, zařazení ICT a digitální gramotnosti do výuky

3. PS Matematická gramotnost – byla založena za účelem výměny zkušeností a znalostí o metodách, postupech, pomůckách, učebnicích, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti, zařazení ICT a digitální gramotnosti do výuky, zařazení nových moderních pomůcek a přístrojů (3D tisk, robotizace, virtuální realita atp.)

4. PS pro rovné příležitosti – tato pracovní skupina má za úkol posuzování aktivit ostatních PS, zda splňují i téma rovných příležitostí; dále se zaměří na aktivity pro děti se znevýhodněním (zdravotním / kulturním / sociálním …), pro nadané děti, na intervenci, prevenci apod.

5. PS pro další témata – tato pracovní skupina má velmi široký záběr v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Spadá zde venkovní výuka, polytechnika, zdravý životní styl, tématické tábory, adaptační programy a pobyty, volnočasové aktivity, vztah k regionu, …

Seznam místních lídrů

Pro PS Čtenářská gramotnost byli identifikováni místní lídři, kteří se zajímají o nové metody, přístupy, RWCT apod.

JMÉNOPOVOLÁNÍ/ZASTUPUJÍCÍ INSTITUCE
Ivo Tošenovjanředitel ZŠ
Lenka Maralíkováučitelka MŠ
Ivona Hrubišováučitelka ZŠ
Marie Kahánkováučitelka ZŠ
Zuzana Kaňákováučitelka ZŠ
Simona Bobišováknihovna FnO
Jana Menšíkováučitelka ZŠ

Pro PS Matematická gramotnost byli identifikováni místní lídři, kteří se zajímají o nové metody, přístupy, digitalizaci, pomůcky apod.

JMÉNOPOVOLÁNÍ/ZASTUPUJÍCÍ INSTITUCE
Jana Bínováučitelka MŠ
Olga Honkováučitelka MŠ
Petra Švrčkováučitelka ZŠ
Alena Charbulákováučitelka ZŠ
Milan Sikoraučitel ZŠ
Jana Bílkováučitelka ZŠ

Pro PS pro další témata byli identifikováni místní lídři, kteří se podílí na formálním i neformálním vzdělávání dětí.

JMÉNOPOVOLÁNÍ/ZASTUPUJÍCÍ INSTITUCE
Pavlína Stankayovástarostka
Veronika Zápalkováučitelka MŠ
Lenka Švihlováučitelka MŠ
Tereza OdstrčilováSpolek pro komunitní vzdělávání Hnízdo
Jakub KokešOukydouky Solutions s.r.o.
Blanka DužíkováCentrum volného času u Rosničky
Tereza Šubováučitelka MŠ
Jana Murkováučitelka MŠ
Dana Petrikováředitelka ZŠ
Veronika Heczkováučitelka ZŠ