Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) představují odborné platformy pro diskuzi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání.

V rámci projektu vznikly 4 pracovní skupiny zabývající se níže uvedenými tématy:

1. PS pro financování

2. PS Čtenářská gramotnost

3. PS Matematická gramotnost

4. PS pro rovné příležitosti

5. PS pro další témata