Výroční zprávy o činnosti a hospodaření

Spolek každoročně zveřejňuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za daný kalendářní rok. Výroční zpráva shrnuje ekonomickou činnost spolku a hospodářský výsledek.