1. výzva v Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 6. 1. 2020, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2019, 0:00
 • Konec výzvy: 28. 2. 2020, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Zdroj financování: MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
    [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem
 • Informace k výzvě:

  Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. (MAS) vyhlašuje v roce 2020 první výzvu MAS na podporu aktivit v rámci programu „V Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Tento program je realizován za finančního přispění Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy (Mikroregion).

   

  Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

   

  Podporované oblasti

  • Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.
  • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
  • Aktivity pro rozvoj komunitního života (aktivní zapojení obyvatel do života v obcích).
  • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
  • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
  • Obnova tradic a řemesel v obcích.
  • Sportovní akce pro širokou veřejnost.
  • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.

  Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. regionu.

  Mezi nepodporované aktivity patří sportovní utkání, závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy apod….

 • Kontaktní osoba: Radana Maloušková, malouskova@masfb.cz, 736 242 410

Dokumentace MAS k výzvě