MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 17. 1. 2020, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2020, 13:30
 • Konec výzvy: 21. 2. 2020, 13:30
 • Finanční alokace: 3 994 663,14 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 994 663,14 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Opatření SCLLD: 1.1 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Oprávnění žadatelé:
   
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivity  Bezpečnost dopravy.

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 584
 • Seminář k výzvě: seminář byl zrušen z důvodu nezájmu žadatelů

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Dokumentace MAS k výzvě