Zápisy kontrolní rady

Originály zápisů jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři MAS Frýdlantsko-Beskydy.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014