MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 3. 5. 2021, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 5. 2021, 13:30
 • Konec výzvy: 31. 8. 2021, 13:30
 • Finanční alokace: 866 704,62 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 507 589,32 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:

   

  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivit:

  • Infrastruktura základních škol

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, 739372584
 • Seminář k výzvě: 20. 5. 2021, OÚ Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-68-zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infrast  

Dokumentace MAS k výzvě