MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 2 354 572 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 177 286 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Informace k výzvě:

  Výzva je zaměřena na podporu aktivit:

  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Martina Havelková, havelkova@masfb.cz, +420 739 372 58
 • Seminář k výzvě: 12. 9. 2018, 10:00, zasedací místnost obecní úřad Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Dokumentace MAS k výzvě