Aktuality

Dotazník pro občany MAS Frýdlantsko-Beskydy

Chcete přispět k rozvoji sociálních služeb a dalších aktivit v našem území?

Pokud ano, vyplňte prosím náš anonymní dotazník: https://shorturl.at/svyY2

Pokud jste dotazník k zřízení komunitního centra (tzv. čekárny) ve Frýdlantě n.O. již dostali přes vaši školu, otázky ke komunitnímu centru prosím nevyplňujte.

Cílem dotazníku je:

  • analyzovat dostupnost bydlení pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny v území MAS Frýdlantsko Beskydy,
  • zjistit zájem o zřízení bezplatného komunitního centra ve Frýdlantu n.O. (tzv. „čekárny“), které by bylo k dispozici občanům všech obcí území MAS Frýdlantsko Beskydy; sloužilo by např. maminkám s dětmi, dětem ZŠ a SŠ jako možnost bezpečného trávení volného času a také našim seniorům,
  • zjistit zájem o aktivity pro pečující osoby.

Data sbíráme do 30.4.2024 k potřebám komunitního plánování sociálních služeb a dalších aktivit, do kterého je zapojených všech 13 obcí území MAS. Zjištěné informace budeme analyzovat, vyhodnotíme výsledky a uvedeme do strategického dokumentu s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v území MAS Frýdlantsko-Beskydy, který může pomoci změnit dynamiku sociálních služeb a dalších aktivit na našem území.

Dotazník je určen občanům Bašky, Bílé, Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Janovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Lhotky, Malenovic, Metylovic, Ostravice, Pržna, Pstruží a Starých Hamer a lze ho vyplnit na příslušných obecních úřadech také v listinné podobě.

Děkujeme!

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Martina O´Reilly.

 

Avízo dotační výzvy pro spolky, obce, školy, podnikatele

 

NEVÁHEJTE A KONZULTUJTE S NÁMI SVÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY!

 

Výzva č. 1 Společná zemědělská politika

Předpokládaný harmonogram výzvy – přesná data budou upřesněna:

(Upozorňujeme, že se jedná o předběžné informace.)
  • vyhlášení výzvy – duben/květen 2024
  • příjem žádostí o dotaci – duben/květen 2024
  • registrace na RO SZIF  – červen 2024
  • seminář pro žadatele  – duben 2024

Seznam vyhlášených opatření a předpokládaná alokace:

FICHE 4 – PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ – 6 mil.  mil. Kč

FICHE 5 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA OBCÍ – 10 mil. Kč

FICHE 6 – NEPRODUKTIVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ – 2 mil. Kč

Minim. výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace: 100 tis. Kč

Maximální výše výdajů, že kterých je stanovena dotace: 2 mil. Kč u fiche 4 a 5, 1 mil. Kč u fiche 6

Kontakt pro konzultace: Radana Križáková – email: krizakova@masfb.cz, tel. 736 242 410

Další informace o jednotlivých opatřeních (způsobilé výdaje):  zde

Odkaz na Pravidla pro konečné žadatele: zde

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře (nutné zřídit si přístup).

Máme nové vedení

Naše MAS má téměř po deseti letech nové vedení.

Předsedající obcí je obec Pržno, kterou v MAS zastupuje pan starosta Petr Blokša.

Novým místopředsedou se stal Miroslav Herot, který v MAS zastupuje zemědělské podnikatele.

Dosavadnímu předsedovi Pavolu Lukšovi za obec Čeladná a místopředsedovi Davidovi Pavliskovi za Město Frýdlant nad Ostravicí děkujeme za dosavadní spolupráci.

Jak pomáhá Mobilní hospic Strom života na našich obcích?

Připravili jsme pro vás rozhovor s anonymním klientem Mobilního hospice Strom života, který působí v našem území v rámci projektu Posilujeme sociální práci na obcích v území MAS Frýdlantsko-Beskydy. Jak pečujícím osobám pracovník mobilního hospice pomáhá? Více naleznete v rozhovoru.