Publikace podpořených projektů

Publikace shrnuje 7 let působení Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy. Pro programové období 2014 – 2020 jsme měli pro naše území alokované finanční prostředky ve výši 62 mil. Kč.
Tyto finance byly rozděleny mezi 3 operační programy – Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ).
Celkem jsme podpořili 78 projektů 60 žadatelů na území 12 obcí.

Díky velmi dobré spolupráci s žadateli se nám podařilo v našem území téměř všechny finanční prostředky využít a naplnit tak cíle stanovené ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Publikace podořených projektů MAS Frýdlantsko-Beskydy