Výzva PRV č. 1

 • Zahájení výzvy: 18. 12. 2017, 1:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 1. 2018, 10:00
 • Konec výzvy: 26. 2. 2018, 23:59
 • Finanční alokace: 11 314 902 Kč
 • Zdroj financování: Program rozvoje venkova
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Fiche SCLLD: 2.1 – Investice do zemědělských podniků
  • Fiche SCLLD: 2.2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • Fiche SCLLD: 2.3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche SCLLD: 2.4 – Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
  • Fiche SCLLD: 2.5 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
  • Fiche SCLLD: 2.6 – Neproduktivní investice v lesích
  • Fiche SCLLD: 2.7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
 • Informace k výzvě:

  Termín příjmu žádostí je od 15. 1. 2018 do 26. 2. 2018.

  Termín registrace na SZIF je 21. 5. 2018

  Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

   

 • Kontaktní osoba: Monika Martináková, martinakova@masfb.cz, +420 736 242 410
 • Seminář k výzvě: 9. 1. 2018, Obecní úřad Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Všechny potřebné dokumenty jsou uvedeny v dokumentaci MAS.

Dokumentace MAS k výzvě