Další dokumenty

Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.

Zápisy se zástupci vedení obcí MAS Frýdlantsko-Beskydy k Akčnímu plánu v rámci výzvy OPZ+ pro CLLD

01_zápis_Baška

02_zápis_Bíla+Ostravice

03_zápis_Čeladna

04_zápis_Frýdlant n. O.

05_zápis_Janovice

06_zápis_Kuncice p. O.

09_zápis_Lhotka

07_zápis_Malenovice

08_zápis_Metylovice

10_zápis_Pržno

11_zápis_Pstruží

12_zápis_Staré_Hamry

Zápisy se zástupci poskytovatelů sociálních služeb k Akčnímu plánu v rámci výzvy OPZ+ pro CLLD

01_zápis_Charita_F-M

02_zápis Mobilní hospic Strom života

03_zápis Podane ruce

04_zápis Global Partner Péče, z.ú.