Výzva PRV č. 6

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2023, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2023, 0:01
 • Konec výzvy: 8. 3. 2023, 23:59
 • Finanční alokace: 320 976 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč
 • Zdroj financování: Program rozvoje venkova
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Fiche SCLLD: 2.9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
 • Informace k výzvě:

  Termín příjmu žádostí je od 15.2.2023 do 8.3.2023

  Termín registrace na SZIF je 12.5.2023

  Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

  Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

 • Kontaktní osoba: Radana Maloušková, malouskova@masfb.cz, +420 736 242 410
 • Seminář k výzvě: 9.2.2023 kancelář MAS, Čeladná 712

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Všechny potřebné dokumenty jsou uvedeny v dokumentaci MAS k výzvě.

Dokumentace MAS k výzvě