MAS Frýdlantsko – Beskydy – OP TAK – TECHNOLOGIE PRO MSP – 2. výzva

 • Zahájení výzvy: 1. 2. 2024, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2024, 8:00
 • Konec výzvy: 15. 3. 2024, 14:00
 • Finanční alokace: 550 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 100 000 Kč
 • Zdroj financování: OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • 2.1.1 Rozvoj a inovace malého a středního podnikání
 • Oprávnění žadatelé:
  Mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky - tj. veškeré fyzické i právnické osoby, které mají přidělené české IČ a jsou oprávněny k podnikání (OSVČ, s.r.o., a.s., …) a současně splňují kategorii MSP (do 250 zaměstnanců a ročního obratu/bilanční sumy do 43 mil. EUR) a jsou po dobu 2 zdaňovacích období předcházejících datu podání Žádosti o podporu do Výzvy ŘO nepřetržitě registrováni jako poplatník daně z příjmu v ČR
 • Informace k výzvě:

  Typy podporovaných aktivit:

  Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

  Jedná se o následující aktivity:

  a) Robotizace, automatizace, digitalizace

  b) Web, cloud

  c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

  Konzultace záměrů pro OP TAK:

  Ing. Radana Križáková

  email: krizakova@masfb.cz, tel: 736 242 410

  osobně – ul. Spořitelní 238, Frýdlant nad Ostravicí (po předchozí domluvě)

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Dokumentaci k nadřazené výzvě ŘO OP TAK 2021 - 2027 naleznete na stránkách:   Ministerstva průmyslu a obchodu   a   Agentury pro podnikání a inovace

Dokumentace MAS k výzvě