MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 5. 6. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 6. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 17. 7. 2023, 8:00
 • Finanční alokace: 12 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 000 000 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • 1.4.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a podpora cyklistické dopravy
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Informace k výzvě:

  Podporované aktivity:

  • Bezpečná nemotorová doprava

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Daniela Kociánová, kocianova@masfb.cz, +420 604 766 805
 • Seminář k výzvě: 16. 06. 2023, 9:00 hod., kancelář MAS, č.p. 712, 739 12 Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/60vyzvairop

Dokumentace MAS k výzvě