MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – PODPORA CESTOVNÍ RUCH

 • Zahájení výzvy: 26. 10. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 18. 12. 2023, 14:00
 • Finanční alokace: 6 000 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 230 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Oprávnění žadatelé:
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
  • organizační složka státu
  • příspěvková organizace organizační složky státu
  • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky
  • církve
  • církevní organizace
  • státní podnik
 • Informace k výzvě:

  Podporované aktivity:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Daniela Kociánová, kocianova@masfb.cz, +420 604 766 805
 • Seminář k výzvě: 13.11.2023, 12:00 hod. zasedací místnost MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s., Spořitelní 238, 739 11 Frýdlant n. O. (2. patro)

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop

Dokumentace MAS k výzvě