4. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2022, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2022, 0:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Zdroj financování: MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
 • Oprávnění žadatelé:
  • fyzická osoba (i mládež starší 16 let)
  • spolek
  • NNZ (nestátní nezisková organizace)
  • církev
 • Informace k výzvě:

  Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. vyhlašuje v roce 2022 čtvrtou výzvu na podporu komunitních aktivit v rámci programu „V Beskydech to žije“. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života na venkově.

  Cílem programu V Beskydech to žije je zlepšit společenský život v obcích uspořádáním kulturní nebo sportovní akce pro širokou veřejnost.

  Území realizace:

  • Podpořená aktivita musí být uskutečněna na území těchto obcí: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.
  • Veškeré výdaje mimo území výše uvedených obcí jsou nezpůsobilé vyjma produktů nositelů značky BESKYDY originální produkt

  Podporované oblasti:

  • Kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost (kulturní a sportovní akce pro děti i dospělé).
  • Akce pro veřejnost pořádané mládeží od 16 let.
  • Podpora aktivit k osvětové činnosti (ekologie a ochrana přírody).
  • Podpora akcí na obnovu tradic a řemesel.
  • Kampaně typu Dětský den, Světový den zdraví, Den Země apod.

  Další detailní informace k podání výzvy, celkovým způsobilým výdajů, publicitě apod. naleznete v přílohách níže. Je zapotřebí vyplnit žádost, fyzická osoba také GDPR (spolky GDPR nevyplňují) a zaslat vše elektronicky e-mailem na Martinu O´Reilly. Do předmětu mailu vložte text V Beskydech to žije 2023. Výběrová rada MAS vybere na základě hodnotících kritérií ty nejlepší projekty.

  Tento program je realizován za finančního přispění Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy.

 • Kontaktní osoba: Martina O´Reilly, oreilly@masfb.cz, +420 739 372 584

Dokumentace MAS k výzvě