MAS Frýdlantsko – Beskydy – IROP – ZKVALITNĚNÍ A DOSTUPNOST ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 5. 6. 2023, 8:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 6. 2023, 8:00
 • Konec výzvy: 17. 7. 2023, 8:00
 • Finanční alokace: 5 050 997 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 350 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 683 665,65 Kč
 • Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • 1.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školské právnické osoby
  • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení ( např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
 • Informace k výzvě:

  Podporované aktivity:

  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

  Podrobnější informace o podmínkách výzvy, požadovaných přílohách a způsobilých výdajích naleznete ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce viz odkaz Dokumentace řídícího orgánu k výzvě.

 • Kontaktní osoba: Daniela Kociánová, kocianova@masfb.cz, +420 604 766 805
 • Seminář k výzvě: 16. 06. 2023, 12:00 hod., kancelář MAS, č.p. 712, 739 12 Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/48vyzvairop

Dokumentace MAS k výzvě