Výzva PRV č. 5

 • Zahájení výzvy: 21. 2. 2022, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 3. 2022, 0:01
 • Konec výzvy: 15. 4. 2022, 23:59
 • Finanční alokace: 5 772 409 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 200 000 Kč
 • Zdroj financování: Program rozvoje venkova
 • Opatření/fiche SCLLD:
  • Fiche SCLLD: 2.1 – Investice do zemědělských podniků
  • Fiche SCLLD: 2.9 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
 • Informace k výzvě:

  Termín příjmu žádostí je od 1.3.2022 do 15. 4. 2022.

  Termín registrace na SZIF je 30. 6. 2022

  Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

  Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

 • Kontaktní osoba: Radana Maloušková, malouskova@masfb.cz, +420 736 242 410
 • Seminář k výzvě: 8.3.2022 OÚ Čeladná

Dokumentace řídícího orgánu k výzvě

Všechny potřebné dokumenty jsou uvedeny v dokumentaci MAS k výzvě.

Dokumentace MAS k výzvě