Nová výzva pro další vzdělávání

 Rádi bychom Vás informovali o tom, že se aktuálně v rámci OP Spravedlivá transformace připravuje investiční výzva podporující zařízení jako střediska volného času, ZUŠ, knihovny, školní družiny, zařízení neformálního vzdělávání s možností podpory staveb či modernizací prostorů pro neformální vzdělávání.  Výzva by měla být vyhlášena 12. 7. 2024 s příjmem žádostí od 7. 10. 2024 do 5. 5. 2025 nebo do vyčerpání alokace (pro MSK 100 mil Kč).

Základní parametry připravované výzvy: 

1.       Žadatelé

 • školské právnické osoby definované zákonem č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon)
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve, církevní organizace
 • ostatní právnické osoby vykonávající činnost neformálního vzdělávání a celoživotního učení

2.       Výše podpory

 • Minimální výše podpory:   500 tis. Kč na jedno podpořené zařízení
 • Maximální výše podpory:   15 mil. Kč na jedno podpořené zařízení
 • Alokace pro MSK: 100 mil. Kč

3.       Podporované aktivity

 • Pořízení staveb formou stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
   • laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory a nezbytné zázemí těchto učeben, prostor (např. šatny k dílnám, hygienická zařízení, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory); toalety v patrech, kde jsou realizovány výukové prostory;
   • chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor;
   • stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově, např. zajištění bezbariérového přístupu, bezbariérová toaleta;
   • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektroinstalace) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem);
 • Pořízení vybavení pro výukové prostory a souvisejíc a zázemí:
   • nábytek a vybavení;
   • elektronika, hardware a software vybavení.
 • Výdaje na zpracování podrobné studie proveditelnosti a veškerých etap budoucího projektu (projektová dokumentace

Podmínky podpory :

 • Učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, školní kluby a vnitřní i venkovní zázemí pro komunitní aktivity jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z OP ST.
 • Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP)
 • Zařízení prokazatelně poskytuje nebo po realizaci projektu bude poskytovat další a celoživotní vzdělávání v oblasti změny klimatu (mitigace a adaptace) nebo transformace regionu (aktuální návrh 5 vyučovacích hod/týdně)
 • Pro záměry vyžadující stavební povolení: Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 • Pro záměry, na které se povinnosti dle stavebního zákona nevztahuje: Projektová dokumentace stavby k realizaci záměru dle stavebního zákona případně obdobnou dokumentaci (např. půdorysy s dalšími dostupnými výkresy týkajícími se plánovaných stavebních prací, technickou zprávu apod.)

Podrobnější info zde 240126_PrŽaP_infrastruktura_další_vzdělávání

V případě zájmu o zařazení vašeho záměru do strategie MAP se obraťte na Ditu Štichauerovou, mob: 778016012, mail: stichauerova@masfb.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *