3. výzva V Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2021, 0:01
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2021, 0:01
 • Konec výzvy: 30. 11. 2021, 23:59
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Zdroj financování: MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
  [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem.
 • Informace k výzvě:

  Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v listopadu 2021 vyhlásí v pořadí již třetí výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“.

  Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s Mikroregionem Frýdlantsko – Beskydy plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům, jejichž tvůrci jste právě Vy, místní lidé. Podpoříme finančně nejen zajištění a vlastní konání Vaší akce, ale nově i pořízení drobného vybavení pro dlouhodobější využití na Vašich akcích. V případě pořízení vybavení musí být toto vybavení použito při realizaci minimálně jedné akce v termínu od 1.1.2022 do 31.12.2022. Dotace pak bude vyplacena po uspořádání dané akce.

  Cílem programu je zlepšit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

  Podporované oblasti:

  • Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.
  • Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let.
  • Podpora spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů v území.
  • Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody a EVVO.
  • Obnova tradic a řemesel v obcích.
  • Sportovní akce pro širokou veřejnost.
  • Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví apod.

  Projekt musí přispět k rozvoji obce, popř. regionu.

  Mezi nepodporované aktivity patří sportovní utkání, závody či turnaje registrovaných hráčů, diskotéky, plesy, příměstské tábory, pobytové tábory, soustředění členů daného kroužku/spolku, výlety kroužku/spolku apod….

  Více informací naleznete v přílohách.

 • Kontaktní osoba: Martina O´Reilly, oreilly@masfb.cz, 739 372 584

Dokumentace MAS k výzvě