S MASkou až na krev

Přibližně před deseti lety vznikla organizace MAS Frýdlantsko Beskydy z.s. s cílem posilovat a rozvíjet náš krásný region. K oslavě této události vás srdečně zveme na akci dárcovství krve, která proběhne na adrese: Třída T.G. Masaryka 495 ve Frýdku-Místku. Dárcovství krve je skvělý způsob, jak pomoci ostatním a získat dobrý pocit. Pokud zvažujete možnost stát se dárcem krve, přinášíme vám několik důvodů, proč se k nám připojit:

 • Dobrý pocit: Vědomí, že jste pomohli zachránit život, je nepopsatelný.
 • 1 den volna: Dárci obdrží propustku od lékaře pro zaměstnavatele.
 • Stravenka do bistra Krevního centra: Po darování krve si pochutnáte na výborném občerstvení.
 • Vitamíny od zdravotní pojišťovny: Požádejte o vitamíny od své zdravotní pojišťovny.
 • Odpočet od základu daně z příjmu (3.000 Kč): Dárcovství krve je také daňově uznatelná položka.
 • Dáreček z kanceláře MAS: Získáte malý dárek jako poděkování od týmu MAS Frýdlantsko- Beskydy.

Kde se hlásit: Pro přihlášení použijte QR kód nebo nás kontaktujte na e-mail.

Přijďte podpořit naši komunitu a zároveň udělat něco dobrého pro druhé. Vaše krev může zachránit život!

Máme nové vedení

Naše MAS má téměř po deseti letech nové vedení.

Předsedající obcí je obec Pržno, kterou v MAS zastupuje pan starosta Petr Blokša.

Novým místopředsedou se stal Miroslav Herot, který v MAS zastupuje zemědělské podnikatele.

Dosavadnímu předsedovi Pavolu Lukšovi za obec Čeladná a místopředsedovi Davidovi Pavliskovi za Město Frýdlant nad Ostravicí děkujeme za dosavadní spolupráci.

Nová zelená úsporám Light

MAS Frýdlantsko – Beskydy se zapojuje do programu Nová zelená úsporám Light, který nejzranitelnějším domácnostem nabízí možnost finanční pomoci na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů až do výše 240 tisíc korun.

Součástí podpory může být zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměna oken a vchodových dveří a nově i solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody. Projekty je možné realizovat od 12.9.2022, přičemž náklady si žadatel může nechat proplatit zpětně (až má zrealizováno) nebo prostřednictvím zálohy (zrealizovat pak musí do 1 roku od proplacení žádosti).

Kdo může žádat:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni před 12. září 2022
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
  NEBO
  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
  NEBO
  v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci některý ze členů domácnosti pobíral přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti žadatele.

S čím vám pomůžeme?

 • poradíme, zda nebo v jakých případech máte na podporu nárok
 • provedeme vás celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace

Žádosti je možné podávat od 17. 1. 2024 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP přes elektronickou identitu žadatele. Pro elektronické podání bude nezbytná IDENTITA OBČANA/Bankovní identita a BANKOVNÍ ÚČET.

Konzultovat můžete osobně pouze po předchozí tel. domluvě.

Kontakty:

 • Radana Križáková – tel.: +420 736 242 410, e-mail: krizakova@masfb.cz
 • Daniela Kociánová – tel.: +420 604 766 805, e-mail: kocianova@masfb.cz

Více informací zde.

Pomáhám dětem s obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování, říká Petra Trojanová z poradny Cesta k rozvoji

Petra Trojanová (dříve Lindovská) svou profesní cestu zasvětila dětem. Ve své poradně v Bašce u Frýdku-Místku, kterou nazvala Cesta k rozvoji, se zaměřuje na komplexní rozvoj svých malých klientů. Věnuje se dětem, které se potýkají s nejrůznějšími obtížemi v oblasti řeči, učení nebo chování. Věří, že v momentě, kdy dětem a rodičům nabídnete čas a trpělivou péči, výsledky se dostaví.

Hned na úvod se musím zeptat, jak ses dostala k speciální pedagogice, logopedii a pomáhání dětem?
Na začátku mé cesty to byla určitě vášeň pro práci s dětmi. O založení soukromé speciálně pedagogické poradny jsem snila dlouho, ale nejdříve bylo potřeba získat dostatek zkušeností v mateřské a základní škole, projít řadou kurzů a školení. Během praxe jsem velmi brzo zjistila, že můžu dětem pomoct mnohem více ovšem pouze při individuálním přístupu a ve spolupráci s rodiči. Důležitá je pro mě také komplexnost péče tzn. zaměření se na všechny oblasti rozvoje dítěte. Ve školách jsme příliš zahlceni množstvím dětí a takovou péči můžeme dětem bohužel poskytnout při skupinové práci velmi omezeně. Mým přáním je, aby každé dítě mělo tu nejlepší možnou péči, pokud se potýká s nějakými obtížemi.

Jakou školu jsi vystudovala?
Na Ostravské univerzitě jsem vystudovala pětiletý magisterský obor Speciální pedagogika. Následně jsem již dálkově při práci dokončila specializaci logopedie a surdopedie v dalším dvouletém magisterském studiu.

Přiblížíš nám, co je to surdopedie?
Jedná se o obor speciální pedagogiky, který se zabývá komplexní péčí o osoby se sluchovým postižením.

A kam vedla Tvá cesta po studiu?
Po vystudování VŠ jsem pracovala několik let v logopedické třídě mateřské školy. Práce mě bavila, setkala jsem se s různými obtížemi u dětí, které již měly diagnózu nebo na ni teprve čekaly. Stěhování do jiného města a touha získat zkušenosti také v základní škole mě dovedly na pozici školního speciálního pedagoga ve škole s velkým počtem žáků. Zde jsem mohla vidět, jak se dané diagnózy a obtíže dětí projeví naplno právě během nástupu do základního vzdělávání. I zde platí, že je to krásná práce, ovšem při tak velkém počtu dětí není většinou možné dětem poskytnout potřebné terapie a individuální přístup na míru každému.

Kdy ses rozhodla poskytovat speciálně pedagogickou péči individuálně?
Když jsem otěhotněla a začala se chystat na svou novou roli maminky. Vytvořila jsem webové stránky plné zajímavých informací, her a pomůcek, které mohou rodiče u svých dětí využít. První klienti byli nejprve z rodiny, pak přišli na řadu známí a pak se informace o mých službách začala šířit dále. Protože má dcerka nyní jen něco málo přes rok, mám poradnu zatím otevřenu jen dva dny v týdnu díky velké podpoře manžela.

V čem je Tvá práce jiná než ve škole?
Pracuji jak s dětmi, tak s rodiči. Rodič je přítomen na každé lekci, takže může vidět, jak s dítětem pracovat doma. Zároveň mám možnost péči přizpůsobit na míru každému dítěti a doplnit o potřebné stimulační programy. Především mám prostor na důkladné poznání dítěte, diagnostiku a postupné vytváření dobrého vztahu s dětským klientem. Snažím se vždy rodičům vysvětlit na čem budeme pracovat a proč. Pokud to jde, zařazujeme činnosti do běžného režimu dne, co nejvíce hravou formou.

Odkud jsou tví klienti?
V největší míře jsou z okolí Frýdku-Místku, dojíždějí ale také z Brušperka, kde mě rodiče znají ještě ze základní školy. Mám i klienty, kteří jezdí z větší vzdálenosti například z Klimkovic či Havířova. Rodiče nejvíce oceňují přátelský přístup, laskavost, vstřícnost a dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

S jakými obtížemi za Tebou děti nejčastěji docházejí?
Nejčastěji jsou mými klienty děti, které již diagnózu mají, ať už v oblasti řeči (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (nejčastěji ADD/ADHD). Vítány jsou ale také děti, u kterých si rodiče nejsou jisti, zda je vývoj jejich dítěte v pořádku nebo řeší přípravu do školy. Často také potřebují jen doplnit logopedickou péči o některý stimulační program. Na začátku je vždy sestavení anamnézy, diagnostika dítěte a vytvoření individuálního plánu rozvoje dítěte, který doplňuji dalšími ucelenými metodami jako je Trénink jazykových schopností dle Elkonina nebo Neuro-vývojovou stimulací.

A jak často za Tebou děti chodí?
Tak často, jak je potřeba s ohledem na rodinu, aby to byla pro ně přiměřená zátěž. Pokud dochází na Neuro-vývojovou stimulaci, stačí většinou návštěvy jednou za měsíc. Pokud se zaměřujeme na školní zralost nebo celkový rozvoj dítěte, bývá to jednou za dva týdny. Například u dětí s poruchou učení to však může být také každý týden.

Zastavím se u Nero-vývojové stimulace, protože to není až tak obvyklá metoda, přičemž mnoha dětem s vývojovými vadami může pomoci.
Ano, ještě není příliš rozšířená. Tak velké pokroky u dětí, které jsem mohla vidět na vlastní oči během cvičení Neuro-vývojové stimulace, jsem zatím u žádné jiné metody neviděla. Nově na toto cvičení přispívají také zdravotní pojišťovny, což je další důkaz toho, že je metoda opravdu účinná. To vše mě vedlo k založení certifikovaného pracoviště. Zjednodušeně řečeno metoda spočívá v tom, že prostřednictvím cviků utlumíme přetrvávající primární reflexy, které bývají přítomny právě u dětí s poruchami řeči, učení, soustředění nebo jakýmkoli postižením. Důvodů, proč primární reflexy u dětí přetrvávají je mnoho. Může jít o rizikové těhotenství, komplikae při porodu, nemoci v raném věku, ne zcela optimální psychomotorický vývoj v prvním roce života a mnoho dalších. Díky cvičení můžeme obtíže dítěte zmírnit, ne zcela odstranit. Je důležité zmínit, že péči o takové děti je nutné kombinovat s péčí u dalších odborníků (logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů aj.). Díky takové kombinaci péče dosahujeme u dětí zpravidla mnohem větších pokroků než u dětí, které Neuro-vývojovou stimulaci nikdy necvičily. Cvičí se zpravidla 9 měsíců až rok.

Metoda Neuro-vývojové stimulace se s dětskými klienty cvičí zpravidla 9 měsíců až rok.

Velkým tématem je u rodičů předškoláků také školní zralost a odklady školní docházky.
Ano, na školní zralost se také zaměřuji. U dětí s vadami řeči, odkladem školní docházky nebo s různými riziky ve vývoji mám velmi dobrou zkušenost například s Tréninkem jazykových schopností dle Elkonina. Od října povedu v Bašce právě tento kurz určený pro předškoláky (odkaz na kurz). Scházet se budeme každé úterý v 15:30 v Knihovně v Bašce. Ještě mám dvě volná místa, takže se mi rodiče mohou určitě co nejdříve ozvat.

Práce s dětmi může být často psychicky náročná, co Tě pohání dál?
Největší odměnou je pro mě usměvavé dítě, které se na lekci těší a má radost z vlastních pokroků. Snažím se, aby dítě u mě našlo prostředí plné důvěry, porozumění a partnerského přístupu a podle ohlasů si myslím, že se to zatím daří.

Rodiče oceňují přátelský přístup a také dostatek času pro práci s jejich dítětem hravou formou.

Děkuji za rozhovor.
Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Od Nepálu po Mexiko. U nás ochutnáte vegetariánskou kuchyni z celého světa, říká Lada Michulková z bistro kavárny Ze.Mě

Vegetariánské bistro Ze.Mě otevřela Lada Michulková v Kunčicích pod Ondřejníkem před rokem a v podhorské obci působí trochu jako zjevení. Přeci jen jídla jako Dál Bhat, veganský ramen nebo arabský falafel by člověk čekal spíš v pražském Karlíně než na okraji Beskyd. U netradičního makovo-jahodového dortu a skvělých domácích limonád jsme si povídaly o kuchařské inspiraci z cest a plánech do budoucna.

Jak se přihodilo to, že se v Kunčicích pod Ondřejníkem objevilo vegetariánské a dokonce veganské bistro?
Ono by se objevilo možná i jinde, ale já jsem původně z Frýdlantu nad Ostravicí a prostory jsem nejprve hledala tam. Pro bistro nicméně potřebuji kuchyni a žádný takový prostor s kuchyní ve Frýdlantu nebyl volný, takže jsem se poohlížela dále až jsem natrefila na volný prostor zde v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nápad k provozování bistra přišel spontánně, protože sama se vegetariánsky stravuju už 13 let. V řadě místních restaurací přeci jen vegetariánské jídlo pořád rovná se smažený sýr a protože jsem žila 7 let v Praze, kde byla ta nabídka široká, tak mi nezbylo nic jiného než si otevřít takové bistro tady.

Jsi původně z gastro oboru?
Ne, mám gymnázium a potom jsem studovala technickou univerzitu v Liberci. V Praze jsem pak podnikala, měla jsem prodejnu se zdravotnickými potřebami. Po 7 letech jsem se pak z rodinných důvodů vrátila zpátky do Frýdlantu nad Ostravicí. Původně jsem do bistra i sháněla kuchařku, ale ono se to vegetariánské vaření od toho klasického docela liší, takže to vaření nezbylo na nikoho jiného než na mě.

Jak lidé vnímají, že v bistru vaříte bez masa?
Určitě tady něco takového chybělo. Navíc v dnešní době je vegetariánství a veganství směr, který táhne a vzhledem k udržitelnosti bude podle mě nabývat na popularitě. A to nejenom ve velkých městech, ale právě i v menších městech nebo na turistických místech jako jsou právě Beskydy.

Jak dlouho je bistro otevřeno?
V této podobě jsme otevřeni něco málo přes rok. Byli jsme již otevřeni dříve, kdy jsme tady měli například točenou zmrzlinu, ale zavřel nás covid, takže v této podobě, v jaké je naše bistro a kavárna nyní jsme tady přes rok. Areál Huťařství je v Kunčicích a okolí dost známý, takže lidé vědí, kde sídlíme a nemusí nás složitě hledat.

Kolik vás v bistru pracuje?
Jsme dvě, já a kolegyně, která je z Kunčic pod Ondřejníkem.

Kdy je pro vás hlavní sezóna? Přes léto nebo o víkendech?
Jsou to víkendy, kdy lidé přijedou na hory a to se opravdu nezastavíme. Otevřeno máme od středy do neděle od 8:30 do 17 hodin. Během pracovního týdne máme polední menu, kdy lidé mohou ochutnat jídla jako například red curry s jasmínovou rýží, miso polévku s hlívou ústřičnou nebo tvarohové knedlíčky se švestkovou omáčkou. Polední menu každý týden měníme, takže pokud vás některé z jídel z polední nabídky naláká, neváhejte a přijeďte za námi. Kromě poledního menu máme také stálou nabídku, ve které najdete Buddha bowl, avokádový chlebík nebo třeba perníkové lívance. Nabídku co čtvrt roku obměňujeme.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Je to takový mix. Jsou to turisté, místní obyvatelé z Kunčic pod Ondřejníkem, ale jezdí k nám i lidé například z Frýdku-Místku, Havířova nebo Ostravy.

Zaujal mě váš interiér, zmínila jsi, že jste si hodně z prací udělali svépomocí.
Ano, stoly kromě podnoží jsme si dělali sami. Židle jsme koupili v bazaru a zrenovovali je. Stejně tak i barový pult, který jsem sama stavěla cihlu po cihle. Pomáhala celá rodina, hlavně pak přítel a taťka.

Máš i autorský vklad u vašich hrníčků.
Ano, porcelánové hrníčky jsem pomalovala sama. Původně jsme pořídili bílé hrníčky a nádobí, ale po čase se mi okoukaly a tak je máme nyní ozdobené.

Jaké máš plány do budoucna?
Mou vizí je zkusit rozvoz, protože máme hodně poptávek tohoto typu od lidí z Frýdlantu a okolí. A směrem, kterým bych se ráda vydala do budoucna je veganský catering. Za rok mám zakázku na catering pro veganskou svatbu. Je to svatba pro 80 lidí, takže je to určitě výzva, ale catering je něco, co by mě opravdu bavilo.

Název bistra Kafé Ze.Mě obsahuje slovní hříčku. Kromě samotného člověka odkazuje také k planetě Zemi a společně s výzdobou, která visí na stěnách to chápu tak, že máš ráda cestování.
Ano, miluju cestování, bez toho bych si nedokázala představit žít. Svět je moc velký na to, aby člověk zůstával jen na jednom místě.

Inspiraci pro jídla čerpáš z cestování?
Ano, z cestování a spoustu inspirace čerpám také z internetu. Přes rok děláme tematické víkendy, kdy se snažím převést jídla typická pro určitou světovou kuchyni do vegetariánské a veganské varianty. Měli jsme řecký víkend, mexický víkend, víkend inspirovaný jídly Nepálu. Letos na jaře jsme totiž byli v Nepálu, odkud jsem si přivezla spoustu koření a ingrediencí a to vše jsem pak použila do našeho nepálského víkendu. Měli jsme ale také izraelský týden, a ten úplně první tematický týden byl americký, kdy jsme servírovali fast food v jejich vegetariánské a veganské verzi.

Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Náš obchod vznikl z vášně k vlně a pletení, říká Lucie Kanurkovová z VLNU.cz

Lucie Kanurkovová provozuje se svým mužem Petrem od roku 2020 ve Frýdlantu nad Ostravicí e-shop VLNU.cz Jak už název napovídá, vše na e-shopu se točí kolem vlny, přízí, pletení a háčkování. Sama Lucie je vášnivou pletařkou a protože před pár lety nemohla najít na trhu příze, které by ji vyhovovaly, rozhodla se hledání usnadnit i všem ostatním, kteří rádi pletou, háčkují nebo cokoli vyrábí.

Lucie, prozradíš nám, jak vznikla myšlenka e-shopu s vlnou?
Myšlenka vznikla díky mé vášni k vlně a pletení a rukodělné tvorbě vůbec. Před pár lety jsem hledala různé vlny a příze, ale žádný sortiment, který by mi vyhovoval jsem nemohla najít a tak jsem se rozhodla přinést, jak zákazníkům, tak i sobě kvalitativně lepší vlnu.

Kdy jsi s pletením začínala?
S ručními pracemi jsem v podstatě začínala už jako malá holka. Moje maminka mě naučila háčkovat na panenky a tím to nejspíš všechno začalo. V pozdějším věku jsem upletla šálu svému chlapci a ten jí s takovou pýchou nosil, že mě to velmi těšilo. Je fakt, že co se týče složitějších kousků, tak jsem v pubertě neměla ještě tu správnou výdrž. Začala jsem vždy plést nějaký svetr, upletla záda a dál už jsem nepokračovala. Prostě jsem tehdy ještě nebyla vytrvalá a měla i jiné zájmy. Až později jsem začala plést na sebe a to už je jiný příběh.

Z pletení pouze pro sebe nebo rodinu se zrodila značka, kdy jsi pletla i pro další zákazníky.
Ano, společně s kamarádkou Terezou jsme před lety založily značku la lute wear, což je složenina slov „S láskou Lucie a Tereza“. Pletly jsme spolu a nesmírně nás to bavilo. Pletly jsme svetry, vesty nebo šály, často přímo na přání zákazníků. Po nějakém čase jsme se potom každá vydala svou cestou, za svou vášní.

Kdy vlastně vznikla myšlenka e-shopu s vlnou?
Úplně prvotní myšlenka e-shopu vznikla v roce 2017, kdy jsme dokonce pro e-shop již nakoupili první zboží. Mezitím ale vznikl projekt la lute wear, takže myšlenka e-shopu chvíli spala a zprovoznila jsem jej až trochu později. E-shop běží od března 2020 a nabízíme v něm různé příze, pomůcky na pletení i háčkování a další doplňky nezbytné pro ruční tvorbu.

Za tři roky se VLNU.cz podařilo získat věrnou komunitu zákazníků. Kdo u vás nejčastěji nakupuje?
Nejčastějšími zákaznicemi jsou ženy, ale najde se u nás i pár mužů, kteří pletou. Z řad mužů máme třeba zákazníky, kteří dokonce pletou svetry na zakázku a odebírají vlnu právě od nás. Nakupují u nás lidé ze všech koutů České republiky. Ozývají se nám také zákazníci ze Slovenska a Polska, s tím, že by chtěli vlnu odebírat právě od nás. Našimi zákaznicemi jsou ale také například Češky, které žijí v Rakousku nebo Německu a vlny si nechávají posílat.

Vnímám, že oproti konkurenci se hodně zaměřujete na to, aby vaše vlny byly co nejvíce přírodního původu.
Ano, baví mě hrát s si materiály a vnímat to, že jsou čisté, přírodní, bez příměsí, bez polyamidů, polyakrylů. Samozřejmě v některých vlnách umělá příměs být musí. Například u ponožkových přízí je určité procento umělých vláken nutné, jinak by se vám ponožky prošoupaly. Já v tom našem přírodním směřování vidím velký význam a ráda bych jej předala dál.

Kam směřují vaše nejbližší plány?
V rozvoji VLNU.cz přemýšlíme dál. Rádi bychom vytvořili naši vlastní značku „projekt bagů“, což jsou tašky, které slouží k ukládání a přenášení kreativních projektů. Například si do nich uschováváte klubíčka vlny, jehlice apod. Chceme se ale také letos zaměřit na nové značky klubek, doplňků k pletení a háčkování, takže určitě doporučuji našim zákazníkům pravidelně sledovat náš e-shop.  

Sídlíte ve Frýdlantě, zákazníci z okolí se mohou po předchozí domluvě přijít do showroomu podívat a klubíčka si osahat.
Ano, sídlíme na Nádražní ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí a moc se nám líbí propojování s místními. Ať už se zákazníky, tak i dalšími podnikateli. Těšíme se, až se zapojíme do Mezinárodního dne pletení, které zde už po několik let organizuje místní Okrašlovací spolek, v předchozích letech nám to nikdy nevyšlo, tak doufáme, že příště to již klapne. Na podzim bychom potom rádi zorganizovali menší komunitní pletení pro pár fanoušků. Nebylo by to nic přehnaně organizovaného, spíš příležitost pro ty, kteří se chtějí zastavit, dát si kávu, povykládat a něco si společně uplést.

Děkuji za rozhovor.

Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Seminář Marketingový plán pro letošní Vánoce

Praktický  seminář, na kterém se podíváme na to, jak marketingově připravit vaši značku na nadcházející vánoční sezónu. V teoretické části se zaměříme určení cílů, definujeme si obsah, který budeme v nadcházejících týdnech sdílet se svými zákazníky a také se podíváme na nástroje, které nám při tvorbě našeho marketingu ušetří čas. V praktické části si pak navrhneme obsahový plán, který nás povede do konce roku 2023 a v rámci práce ve skupinách si vzájemně dáme zpětnou vazbu.

Čas a místo konání:
Středa 13. 9. 2023, 17:30 – 19:00, Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Lektorky:
Kamila Smutná
Kamila pod značkou Progresko organizuje Akademii pro podnikatele z Beskyd. Má zkušenosti s PR a marketingem pro různé klienty, ať už to je univerzitní inovační centrum, pop-up expozice malých obchodníků Sdílko Poruba nebo třeba podnikatelský program pro kreativce. Věří, že malí obchodníci jsou klíčoví pro město, kde se dobře žije.

Sabina Vítková
Sabka je mileniál, který drží prst na tepu doby. Spoluzaložila marketingovou agenturu Párek v marketingu a spolu s týmem se stará o kompletní marketing více než 15 firmám převážně z Moravskoslezského kraje. Její srdcovou doménou je oblast gastronomie, mezi klienty má ale i developerskou společnost nebo autosalón.

Akademie pro podnikatele díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Jednotlivá setkání jsou otevřena všem zájemcům z 13 obcí mikroregionu (Baška, Malenovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Bílá, Metylovice, Čeladná, Ostravice, Staré Hamry, Janovice, Pstruží, Pržno, Lhotka, Frýdlant nad Ostravicí) z důvodu omezené kapacity je pouze nutná registrace míst předem.

Kontakt:
Potřebujete poradit s registrací? Kontaktujte nás na info@kamilasmutna.cz nebo 605 456 204.

Publikováno

Cyklistikou žijeme a umíme tak zákazníkům dobře poradit, říká Martin Kulhánek z CykloKulhánek

Když se řekne CykloKulhánek, je to pro sportovní a cyklonadšence z Frýdlantu nad Ostravicí a okolí pojem. Prodejnu a servis kol založil Martin Kulhánek ještě během svého studia na střední škole a zanedlouho oslaví 10 let fungování. Jaké byly začátky a jak jako cyklistický závodník vnímá současný trend elektrokol?

Dopátrat se, jak vznikl název značky CykloKulhánek není ve Vašem případě až tak složité. Jmenuje se po Vás nebo po někom z rodiny?
Jmenuje se po mě, prodejnu a servis jsem před 10 lety založil já sám. Momentálně máme v naší prodejně 150 kol skladem a ročně servisujeme kolem 2000 kol. Kromě fyzické prodejny a servisu máme také e-shop, takže si zákazníci můžou naše zboží zakoupit i on-line.

Vaše podnikání vzniklo původně z Vašeho koníčku.
Přesně tak, už asi 15 let závodím na kole a začátky v mém případě byly takové, že když se mi rozpadlo kolo, potřeboval jsem si jej opravit. Nejprve jsem si kolo opravoval sám pro sebe a později i pro ostatní. V té době jsem ještě studoval na střední škole, ale zároveň už jsem pomalu začínal podnikat.

Jak se dalo skloubit podnikání a střední škola?
Spíš nedalo (smích). V posledním ročníku už jsem do školy moc nechodil, zato jsem chodil do podnikání. Říkám, že jsem původně automechanik, který auta ale nikdy neopravoval.

Jak narůstal počet zákazníků až do dnešní podoby?
Nejprve jsem si spravoval své kolo, potom kola od kamarádů a rodiny a pak jsem si otevřel malou budku vedle Babího vrchu ve Frýdlantu. Dnes tam najdete i-Phone servis. Úplně v začátcích jsem kola opravdu jen opravoval a neprodával je, jediné co jsem tehdy prodával byly náhradní díly. Měl jsem k dispozici cca 5 x 3 metrů čtverečních a postupně se budka zvětšovala až na 10 x 5 metrů čtvereční. V těchto prostorách jsme byli 4 roky, ale potom jsme narostli natolik, že už jsme se museli přestěhovat o 200 metrů dále, do stávajících prostor.

Ve stávajících prostorách na Hlavní řídě ve Frýdlantu, vedle prodejny Hruška, jste už 6 let. Co tady bylo původně?
Původně tady byla herna, takže jsme vlastně z hospody udělali cykloprodejnu. Celý prostor jsme museli vlastními silami předělat, ale určitě té vložené energie nelitujeme.

Po přestěhování do stávajících prostor jste tak měli konečně dostatek prostoru na prodej kol.
Ano, zákazníci u nás najdou jízdní kola, elektrokola, náhradní díly na kola, doplňky, přilby, cyklo oblečení. Nabízíme ale třeba také koloběžky nebo dětské sportovní vozíky.

Kolik vás v prodejně je?
Na prodejně jsme s kolegou ve dvou. Kolega se věnuje servisu a já se věnuji prodeji. Obecně mi hodně pomáhá i má rodina, například můj bratr, za což jsem jim moc vděčný.

V CykloKulhánek vám s výběrem kola dobře poradí

V čem jste jiní než velké cyklo a sportovní prodejny?
S koly jenom nepodnikáme, ale cyklistika nás baví a žijeme tím. Sami na kole jezdíme, takže se snažíme zákazníkům vždy nejlépe poradit a primárně nejdeme jenom po byznysové stránce věci. Kolům rozumíme, sám na nich jezdím a závodím, takže určitě umím lidem poradit, jak kolo vybrat nebo jak kolo opravit.

Odkud jsou vaši zákazníci?
Zákazníci jsou většinou z Frýdlantu a okolí, ale jezdí samozřejmě i z Frýdku-Místku nebo Ostravy. V rámci e-shopu už jsme posílali kola i na druhou stranu republiky. V době covidu byl kol nedostatek a kola jsme tehdy posílali po celé České republice.

Elektrokola zažívají velký boom.
Ano, co se týče naší nabídky tak elektrokola letos už určitě převálcovaly kola klasická. Pokud bych to měl vyjádřit poměrově, tak v naší nabídce máme 60 procent elektrokol a 40 procent klasických kol.

V nabídce CykloKulhánek dnes najdete 60 procent elektrokol a 40 procent kol klasických.

Elektrokola si ale nekupuje už jenom starší generace, že?
Určitě ne, elektrokola si kupují všechny generace. Je fakt, že spousta lidí má ještě zafixováno, že na elektrokolech jezdí starší generace, ale není tomu tak. Na elektrokolech totiž musíte pořád šlapat. Není to o tom, že si sednete a to kolo to odjede za vás. Dnes už jezdí na elektrokolech i mladí jezdci. Jezdí se dokonce mistrovství světa elektrokol a všichni profi jezdci dnes trénují na elektrokolech. Pro závodní jezdce je to o tom, že v tréninku na elektrokole jsou schopni vyvinout stejnou zátěž jako na klasickém kole, ale za kratší čas.

Elektrokolo je přece jenom docela velká investice, může si člověk u vás elektrokolo vyzkoušet?
Ano, máme u nás i půjčovnu elektrokol, takže si u nás zákazníci mohou kolo nejprve půjčit, zjistit, zda jim vyhovuje a potom si třeba vybrat jeden z našich desítek modelů.

Přes léto jste hodně vytížení. Přeci jen je hlavní cyklo sezóna, jak to ale u vás vypadá po zbytek roku?
Přes zimu je to u nás s vytížeností podobné, jen kola vystřídají lyže a brusle. Celý rok máme co se týče sortimentu pokrytý a není moc měsíců, kdy by byla mimo sezóna, snad jen začátkem jara a koncem léta je klidněji. Během posledních zim nebývalo moc sněhu, takže se na kole dalo jezdit i přes zimu.

Myšlenka k cykloprodejně vedla od vašeho původního závodění na kolech. Ještě pořád jezdíte?
Ano, pořád na kolech závodím, ale už jen jako hobby jezdec. Závodění už mám jenom jako zábavu, protože profi ježdění společně s podnikáním a rodinou už nejde dělat naplno. Nicméně cyklistikou všichni žijeme a jsem rád, když se nám podaří nadchnout pro tento sport i ostatní.

Děkuji za rozhovor.

Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.

Plním přání všem, kdo milují vůni čerstvě vypraného prádla, říká Ivana Remešová z Pinny.cz

Někdy nejlepší podnikatelský nápad pramení z osobních zkušeností a potřeb samotného podnikatele, který se ocitl před problémem, který touží vyřešit. Pro Ivanu Remešovou se stal základem pro podnikání rozbitý prádelní koš. Její touha vyvinout vlastní řešení vedla k vzniku e-shopu i kamenné prodejny ve Frýdlantu nad Ostravicí zaměřené na produkty pro praní a sušení prádla. Nenechte si ujít její inspirativní příběh, jak osobní výzva vedla k založení značky Pinny.

Ivano, představ nám svou prodejnu Pinny. Přeci jen zaměření na praní a sušení prádla není příliš běžné.
Pinny.cz je e-shop a prodejna s pracími potřebami. Mám autorskou výrobu prádelních košů, dále obchodní zastoupení pro Českou republiku italské značky parfémů do praní Horomia, Horolux a Profumel a v nabídce máme i další sortiment pro praní a sušení prádla. S oblibou říkám, že pomáhám plnit přání všem, kdo milují vůni čerstvě vypraného prádla, chtějí prát moderně a také sušit úsporně.

Zastavím se u autorské výroby prádelních košů. Ty jsi přišla s nápadem vlastního designu prádelního koše. Jak tato myšlenka vznikla?
Doma jsem měla svůj vlastní velký prádelní koš z pedigu, který se časem začal rozpadat, a tak jsem hledala na trhu nějakou adekvátní náhradu. A protože jsem na trhu nic podobného nenašla, koš jsem si vymyslela. V té době jsem byla na mateřské dovolené a zrovna jsem absolvovala projekt OPZ „Fajne řemesla“, který mi pomohl zhmotnit moji prvotní vizi koše a nasměroval mě do světa odvážných podnikatelů.

Co to znamená vymyslela?
Nejprve jsem si udělala prvotní nákresy, podle nich jsem ve spolupráci s Fajnou Dílnou v Ostravě zhotovila první prototyp koše. Tento první prototyp jsem pak následně vylepšovala, až do jeho dnešní konečné podoby.

Zhotovila, znamená, že jsi ten koš sama dala dohromady?
Ano, nařezala jsem si hliníkové profily a spojila je dohromady. Původně byl prototyp vyrobený z textilních popruhů, které jsem si odrukovala a poté připevnila k samotné konstrukci. V místní šicí dílně jsem využila poradenství švadlenky, se kterou jsme ušila první textilní vak, který se vkládá dovnitř prádelního koše. Nicméně tento prvotní prototyp byl příliš těžký a musela jsem najít alternativní řešení použitých materiálů, které by koš odlehčily. Na řadu přišly různá kovová síta jakožto výplně jednotlivých stran, až jsme se za pomocí odborníků dopracovali ke konečnému řešení svařování jednotlivých drátů, což váhu koše vyřešilo. Základní konstrukce koše je tvořena hliníkovými profily, to zaručuje nejen lehkost, ale i variabilitu montáže. Musím přiznat, že kutilství mi bylo vždy blízké, takže pro mě byla výroba prototypu zábavou.

Od prototypu ke konečnému výrobku je ale poměrně dlouhá cesta.
Ano, samozřejmě z technologického hlediska jsou věci, které jsem už nebyla schopná udělat sama a tam nastoupila strojová výroba. Od bodového svařování po povrchovou úpravu hliníku probíhá výroba u subdodavatele, konečnou kompletaci koše mám na starosti opět já. Model Pinny prádelního koše je dostatečně velký pro celou rodinu, je bytelný, ale přesto lehký, odolný vůči vlhkosti a má velmi snadnou údržbu díky pratelnosti vnitřních textilních vaků. Koš je opatřen aretačními panty, které udrží víko v jakékoliv pozici, což není u košů na trhu úplně běžně. Textilní vaky uvnitř lze podle potřeby vyměnit a zákazníci si mohou vybrat z mnoha stylových designů. Myšlenka kovového designového koše, který by byl nejen variabilní, ale hlavně splňoval všechno to, co mi scházelo u koše původního, trvala od svého zrodu ke konečné realizaci téměř 2 roky.

Nezůstala jsi ale pouze u kovových prádelních košů. Máš také koš z bavlněných provazů.
Ano, inspiraci jsem našla v zahraničí a tyto provazové prádelní koše se mi moc zalíbily. Chtěli jsme přinést tuto novinku i do České republiky. Chvilku nám trvalo, než jsme našli adekvátního dodavatele bavlněných provazů, toho jsme ale nakonec našli a nyní máme koše v nabídce. Zatím je šijeme především dle přání zákazníka, abychom sladili velikost a barevnost košů přímo s jeho koupelnou.

Tyto lanové koše vyrábíš společně s Blankou Gřundělovou, která má značku BlaGr. Byť jste obě dvě z Janovic, tak jste se potkaly až díky aktivitám pro podnikatele, které realizuje Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy.
Přesně tak, s Blankou jsme se seznámily prostřednictvím aktivit pro podnikatele, které od loňského roku pořádá Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy. Od té dobu spolu pořád vymýšlíme nějaké nové výrobky. V sortimentu prodejny mám od Blanky například i softshellové košíky na různé drobnosti. V současné chvíli se chystáme na výrobu cestovních vaků na použité prádlo, které budou vkusnou náhradou za často používané igelitové tašky v našich kufrech na dovolenou. Těším se na další tvorbu prototypu, který odladíme ke spokojenosti našich zákazníků.

A jak vznikla spolupráce s italskou značkou parfémů do praní Horomia?
Od mého manžela jsem dostala sušičku na prádlo a zjistila, že mi z ní prádlo nevoní. Začala jsem tedy pátrat, jaké jsou na trhu možnosti, až jsem narazila na parfémy do praní, které v té době u nás nebyly příliš známé. Ke svému koši jsem chtěla nějaký doplňkový sortiment a parfémy do praní byly v ten moment jasnou volbou. Pátrala jsem na internetu po značkách oblíbených v zahraničí a narazila na značku Horomia. Oslovila jsem výrobce ohledně možné spolupráce a následně jsme se domluvili na obchodním zastoupení pro Českou republiku. Postupem času jsme přidali do nabídky i parfémy do praní jiných značek, které svým složením uspokojí skupinu zákazníků se specifickými požadavky.

To vše se dělo před 2 roky, když jsi byla na mateřské dovolené.
Ano, během mateřské jsem nejen absolvovala řemeslný kurz ve Fajne dílně, kde vznikl první prádelní koš, ale také jsem začala tvořit e-shop přes který jsem mohla celý svůj sortiment postupně nabízet. E-shop Pinny.cz jsem spustila v říjnu 2021 a v lednu 2023 jsme otevřeli naši prodejnu na Spořitelní ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí, abychom byli našim zákazníkům blíž.  Zákazníci si teď mohou parfémy očichat a vybrat vůni přesně podle toho, která jim sedí a zároveň si mohou fyzicky prohlédnout prádelní koše i ostatní doplňkový sortiment.

Jaká je Tvá původní profese?
Původním vzděláním jsem ekonom a mám za sebou dvacetiletou praxi účetní. Bohužel postupem času mě tato profese natolik vyčerpávala, že jsem vnitřně silně toužila po změně. Život v neustálých termínech, pod tíhou možných sankcí a nedocenění zaměstnavatelů či klientů bylo na denním pořádku. Potřebovala jsem opět dělat práci, která má pro mě smysl a ostatním dělá radost. Přestože bylo velmi náročné udělat krok do neznáma, vydat se úplně jiným směrem, než jsem dosud šla, neměnila bych.

Kdo jsou tví zákazníci? Předpokládám, že to jsou ženy
Ano, našimi zákaznicemi jsou především ženy ve věku od 25 do 65 let, kterým záleží na tom mít čistou a voňavou domácnost. Nicméně narůstá i počet mužů, kteří dbají na údržbu svého prádla a chtějí mu dopřát to nejlepší. Takový muž nás vždy potěší, neboť je zpestřením našeho světa hospodyněk. A co je hlavní, muži oceňují kvalitu a kovové prádelní koše jsou jim sympatické svým důmyslným provedením, často jej chtějí pořídit jako dárek svým drahým polovičkám.

V Pinny klademe důraz na osobní přístup k zákazníkům a vždy se snažíme najít řešení problému, který je momentálně v domácnosti trápí. Nejsme pouze anonymní e-shop. Každý jednotlivý krok od expedice objednávek po obsluhu zákazníků na prodejně si řídím sama, díky tomu vím, s čím naši zákazníci potřebují pomoct a na co bychom se měli do budoucna zaměřit.

Děkuji za rozhovor.

Text: Kamila Smutná
Foto: Lucie Deutsch

Rozhovor vznikl v rámci série Diář podnikatele, ve které se představí 10 vybraných podnikatelů z Beskyd. Jednotlivé rozhovory také postupně najdete na webu www.progresko.cz Akademie pro podnikatele je díky podpoře obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy pro účastníky ZDARMA. Zapojit se mohou podnikatelé, ale i zájemci o daná témata.