MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky.

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak poptávku po zaměstnancích.

Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu.

Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce.

Více informací naleznete na www.mspakt.cz nebo se obraťte na kancelář MAS Frýdlantsko – Beskydy (pavliskova@masf.cz).

Příprava nové strategie na období 2021-2027

MAS Frýdlantsko – Beskydy bude ve své činnosti pokračovat i v následujícím programovém období 2021 – 2027. V současné době zpracováváme strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2021 – 2027.

SCLLD se bude skládat z několika částí (analýza, návrhová část, akční plán). V souladu s metodou LEADER, kdy je i při přípravě strategických dokumentů dodržován princip „zdola nahoru“, zapojíme do zpracování naší SCLLD veřejnost, tedy komunitu, která v území žije a působí, a to prostřednictvím pracovních skupin. Tato komunita zná nejen problémy a potřeby, které je zde třeba řešit a naplnit, ale umí i stanovit směr, kterým je vhodné se ubírat. To nám může přinést vysokou přidanou hodnotu a pomoct rozvíjet náš region efektivně.

Naše pracovní skupiny jsou rozděleny do 3 oblastí:

  • PS Infrastruktura a rozvoj území

Tematické zaměření: dopravní, technická infrastruktura, brownfieldy, veřejné prostranství, bezpečnost, rozvoj inovací, SMART přístupy apod.

  • PS Zemědělství a Životní prostředí

Tematické zaměření: zemědělství a jeho podnikání, lesnictví, odpadové hospodářství, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí včetně možných řešení problémů sucha a zadržování vody v krajině.

  • PS život v obcích

Tematické zaměření: infrastruktura škol, sociálních služeb, podpora zaměstnanosti, kultury a kulturních památek, volnočasových aktivit a veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Pokud byste se chtěli do pracovních skupin zapojit, neváhejte a přihlašte se do 13.11.2020 na email: pavliskova@masfb.cz

Farma Menšík – bio farma v Beskydech

Ing. Vanda Myšáková, která je krajským koordinátorem CSV vyzpovídala farmářku Markétu na farmě Menšíků, kteří jsou držiteli značky BESKYDY originální produkt.

1/ Na úvod něco málo z Vaší farmářské historie. Dočetla jsem se, že rodina Menšíků hospodaří a chovu krav a produkci mléka se věnuje již od roku 1992. Postupně jste přešli na hospodaření v ekologickém režimu a svou činnost rozšířili o nabídku ubytování a výrobu mléčných výrobků. Vše ale pravděpodobně chtělo svůj čas. Vy sama jste se do rodiny přivdala.  Vyrůstala jste v podobném nebo úplně odlišném prostředí? Jak vznikl váš současný podnikatelský záměr?

Já pocházím z Nového Jičína a vyrůstala jsem v rodině, kde, alespoň pokud vím, žádná zemědělská historie není. Maminka byla učitelka, tatínek technik. Když jsem do Kunčic přišla a ocitla se na farmě, tak pro mě bylo všechno vlastně úplně nové,  úplně jiný životní styl i pracovní rytmus. Po vysoké škole jsem pracovala celkem 3 roky v nadnárodní automobilové společnosti, z toho poslední rok jsem už dojížděla z Kunčic. Po mateřské dovolené jsem ale už zůstala doma na farmě a „zapojila se“ taky 🙂 Postupně jsme aktivity naší rodinné farmy rozšířili o ubytování a vybudovali jsme malou faremní mlékárnu.

2/ Pomáhají vám ostatní členové rodiny nebo je výroba mléčných výrobků pouze Vaší doménou? Jaké jsou Vaše kompetence na rodinné farmě?

Výrobě mléčných výrobků jsem se zprvu věnovala pouze já sama, ale pak s postupným nárůstem objemu výroby jsme přijali kamarádku, už se to nedalo stíhat. Mlékárnu mám pořád organizačně na starost, ale u výroby už z větší části nejsem. Starám se také o ubytování, část administrativy a prezentaci farmy navenek, tzn. Web, komunikace atd.

3/ Na Vašich webových stránkách je možné poslechnout si rozhovor z cyklu „Na volné noze“, kde mimo jiné popisujete své začátky na farmě a nesnáze v komunikaci se státními úřady, kdy pravidla se „specifiky“ pro malé provozy tehdy jakoby neexistovala. Od té doby se určitě mnohé změnilo. Jaká je situace nyní? Jste členkou faremních zpracovatelů…

My naši faremní mlékárnu provozujeme od roku 2011. Myslím, že v regionu jsme patřili k jedněm z prvních. Cestu nám otevřela  Vyhláška o přizpůsobení požadavků z roku 2008, do té doby malé faremní provozy vlastně vůbec nevznikaly, protože na ně byly uplatňovány stejné nároky jako na velké průmyslové provozy jako třeba Madeta nebo Mlékárna Kunín. Pak se ale situace začala zlepšovat a po celé republice vznikla podobných provozů celá řada. Na začátku jsme si směrem k úřadům museli mnohé věci uhájit a obhájit. Vždycky jsme se nakonec nějak domluvili, ale představy úředníků a praktický život se bohužel někdy dost míjí. Co se týká Svazu faremních zpracovatelů, již nějakou dobu jeho členkou nejsem. Ačkoli si myslím, že pro tuto oblast – faremní zpracování – udělal svaz spoustu práce, časem jsem se s vedením svazu ideově rozešla. Sice mě to mrzí, ale je to tak…

4/ Proslulé jsou Vaše mléčné výrobky, které zpracováváte ve vlastní mini-mlékárně od roku 2011. O které výrobky je největší zájem? Kterým výrobkem byste se sama ráda pochlubila? Pracujete na vývoji nových produktů? Kde berete inspiraci?

Tradičně největší zájem je o náš Farmářský sýr a tvaroh. Oba tyto výrobky vyrábíme v podstatě v nezměněné podobě od úplného začátku a naši zákazníci o ně  za celou dobu neztratili zájem, což nás samozřejmě těší. Postupem času jsme přidali další výrobky – jogurty, jogurtové nápoje, kyšku, zrající a nakládané sýry. V současné chvíli považuji náš sortiment za „ustálený“. Vymýšlet by samozřejmě stále bylo co, ale má to svá omezení – v našem případě hlavně technická a technologická: na každý výrobek potřebujete mít dostatečný čas i fyzický prostor v provozu, výrobky je pak potřeba mít kde skladovat, případně nechat zrát a v tomto jsou naše možnosti omezené. Sortiment jsme tedy postavili tak, aby pokrýval základní skupiny výrobků a abychom to zvládali a stíhali.

5/ Považujete marketing/propagaci produktů za důležitý faktor úspěchu v zemědělství? Podnikáte v tomto směru nějaké kroky? Co se Vám nejlépe osvědčilo?

Jedna věc je umět něco vyrobit. Je ale samozřejmě potřeba umět to i prodat. A správný marketing a propagace jsou určitě důležité. Musíte hlavně vědět, kdo je váš potenciální zákazník nebo kdo by jím měl být. Podle toho pak můžete kombinovat různé formy, způsoby a cesty, jak se k těm „svým“ zákazníkům dostat.

My jsme začínali s výrobou postupně, s přibývajícími zákazníky jsme v rámci možností rozšiřovali i výrobu, dnes pracujeme v podstatě na hranici našich kapacitních možností a na nedostatek  zákazníků si nemůžeme stěžovat, spíše míváme nedostatek výrobků. Z tohoto pohledu vlastně téměř žádné marketingové aktivity nevyvíjíme, protože větší množství zákazníků už  prakticky nejsme schopní uspokojit. Samozřejmě máme webové stránky, „zlehka“ jsme přítomni i na sociálních sítích, tištěné materiály jsou spíše okrajové. Občas se někde účastníme nějaké akce nebo soutěže. Ale největší část našich zákazníků, kteří k nám pravidelně chodí nakupovat nebo kterým dodáváme, jsme myslím si získali na základě pozitivních referencí, které si lidé předali mezi sebou. A z toho mám opravdu radost, že si u nás někdo něco koupil, chutnalo mu a tak nás pochválil a někomu dalšímu doporučil.

6/ Jednou týdně prodáváte tzv. ze dvora. O výrobky je veliký zájem. Co mne velmi zaujalo je, že jste nabídku produktů obohatili také o další kvalitní lokální produkty. Ať už jde o čerstvé pečivo, domácí těstoviny, ovocné šťávy, sirupy apod. Rovněž jste jedním z distribučních míst ovoce-zeleninových bedýnek z Poodří. Své výrobky dodáváte do některých restaurací a prodejen, vše v dostupné lokalitě. Jste tedy zastáncem krátkých dodavatelských řetězců?

Určitě. Pro nás, menší výrobce, je  to určitě nejvhodnější a nejefektivnější způsob – to, co vyrobíme, prodat v blízkém okolí/v regionu a ideálně bez prostředníků. Krátké dodavatelské řetězce navíc pomáhají vytvářet přímé a úzké vztahy s našimi zákazníky i odběrateli. A ty vztahy jsou velmi důležité.

7/ Existuje řada ocenění kvalitních potravinových výrobků. Kromě regionální značky BESKYDY originální produkt® jste držiteli i dalších ocenění – Regionální potravina Moravskoslezského kraje, ocenění jste získali opakovaně i v Národní soutěži malých výrobců sýra v Mikulově. Je pro Vás účast v podobných soutěžích přínosem? Pokud ano, čím?

Já osobně  alespoň občasnou účastí v těchto soutěžích/projektech sleduji vlastně hlavně 2 věci. Za prvé je to možnost porovnat se trochu s konkurencí a zjistit, jestli jsme schopni uspět, zaujmout… No a pak je to snaha pomoct účastí v těchto projektech propagaci farmářů a farmářských výrobků – v našem případě bio-výrobků.

Motivem k účasti naopak není získávání nových zákazníků, protože jak už jsem zmínila výše, pohybujeme se na hranici našich výrobních možností.

8/ Jako farma jste velmi  úspěšným žadatelem z Programu rozvoje venkova, jak z programového období 2007-2013, tak 2014-2020. Z výčtu žádostí o dotace jste mimo jiné využili podporu k rekonstrukci zemědělské budovy na ubytovací zařízení za účelem provozování agroturistiky. Tu jste časem zmodernizovali a dovybavili. Z rezervačního systému je více než zřejmé, že o ubytování tohoto typu je velký zájem. V čem hlavně vidíte úspěch této podnikatelské činnosti? Máte ještě nějaké plány, jak služby v budoucnu vylepšit?

Ano, s pomocí dotace jsme zrekonstruovali starou stodolu. Zdálo se nám to jako dobrý nápad využít starou budovu a trochu diverzifikovat příjmy. Navíc žijeme a hospodaříme v krásném místě – Beskydy jsou turisticky atraktivní, je od nás blízko jak do přírody, do hor, tak taky na další zajímavá místa jako je Rožnov, Štramberk, Hukvaldy… Ideální místo pro dovolenou, řekla bych 🙂 Viděli jsme při našich toulkách různě po světě, že to takto úspěšně funguje i jinde, takže jsme věřili, že to půjde i tady. Výborně se to také doplňuje s tím, že našim hostům můžeme nabídnout i naše vlastní mléko a mléčné výrobky, necháme je nakouknout do mlékárny, na farmu, můžeme jim přiblížit, o čem naše práce je atd. K ubytování prostě můžeme nabídnout ještě něco navíc. No a vylepšovat je pořád co. Teď momentálně ale potřebujeme investovat hlavně do úpravy stáje, takže ohledně ubytování teď nic velkého neplánujeme.

9/ Všimla jsem si, že žádosti o dotace podává Váš tchán, manžel i jeho sestra. Zpracováváte je sami, nebo ve spolupráci s nějakým zemědělským poradcem? Byť je jejich administrace složitá, zdá se, že jsou dobrým pomocníkem, nebo se mýlím? Máte v úmyslu čerpat finanční prostředky z PRV i v budoucnosti?

Dotace si zpracováváme sami. V případě potřeby pak konzultujeme s dotačním poradcem nebo přímo na SZIF. Je pravda, že nám získané dotace pomohly v realizaci několika záměrů a posunout se v rozvoji farmy o kus dál. Je ale taky třeba říct, že celý dotační proces je administrativně a časově náročný a zdlouhavý – např. Obvyklá doba od podání žádosti o dotaci po podepsání dohody o poskytnutí dotace je 10 – 12 měsíců. Celý dotační proces může navíc kdykoli ztroskotat i na nějaké banální administrativní chybě, takže když to s dotací vyjde, tak je to super, ale taky to jsou pořád pěkné nervy.

10/ Moc se mi líbí Váš vztah k půdě. Sucho, klimatické změny a počasí obecně je často velkou obavou pro řadu zemědělců. Reagujete nějakým způsobem na tyto klimatické změny? Zkoušíte např. pěstovat odolnější odrůdy, jste v zásobování vodou soběstační nebo spolupracujete s dalšími farmáři?

Co se týká vody, jsme napojeni a vodu odebíráme z obecního vodovodu. Dlouhodobě uvažujeme o využití dešťové vody ze střech budov (stáje, hangáry). Na obhospodařované půdě se snažíme dělat opatření, která  zlepší zasakování a zpomalí odtok dešťových srážek (např. přisévání hluboko-kořenících travin), obnovujeme a udržujeme remízky.

Ve spolupráci s MAS Frýdlantsko-Beskydy se zároveň snažíme iniciovat širší veřejnou diskusi na toto téma, včetně účasti odborníků.

11/ I když nejste přímo partnerem CSV, aktivně spolupracujete. Určitě si vzpomínáte na akci „Z pole rovnou do kuchyně“. Myslíte si, že podobné akce mohou být inspirací a pomoci rozvoji podnikání zemědělských subjektů? Co účast na akci přinesla Vám?

Určitě jsou takové akce zajímavé. Člověk potká a pozná nové lidi, leccos nového, zajímavého nebo inspirativního se dozví, může s nimi sdílet své postřehy a zkušenosti. No a taky si na chvíli odpočine od své vlastní pracovní rutiny, takže je to vlastně i takové očistné a psychohygienické 🙂 Udržovat kontakt s vnějším světem je moc důležité,  alespoň pro mě.

12/ Závěrem Vám chci moc poděkovat za milé povídání a už jen poslední krátká otázka. Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?

Že je ta práce vidět, že se k nám naši zákazníci vracejí, protože jim to, co vyrábíme, chutná, že si opravdu myslím, že to celé má a dává smysl.

V BESKYDECH TO ŽIJE

Na začátku letošního roku byla vyhlášena úplně první výzva na předkládání žádostí o příspěvek z dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije – 2020“. Tuto výzvu má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy za finančního přispění obcí našeho mikroregionu.

Do výzvy se registrovalo celkem 32 projektů  v celkové hodnotě 308.500,- Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému rozpočtu jsme bohužel nemohli podpořit všechny projekty. Hodnocení žádostí nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec bylo Místní akční skupinou vybráno k podpoře celkem 19 krásných akcí, které budou pořádat především místní spolky a obyvatelé mikroregionu. Podpořeny budou projekty z téměř všech obcí mikroregionu o celkovém finančním objemu 186.500,- Kč. Jedná se například o akce věnované dětem (Den dětí, drakiáda, turistické aktivity s plněním úkolů), jarmarky a akce zaměřené na setkání místních občanů při příležitosti kácení máje, plackových hodů apod. Některé akce se s největší pravděpodobností nebudou konat v původně plánovaném termínu. Místní akční skupina těmto projektům vyjde vstříc a umožní jim náhradní termín, popř. realizaci v příštím roce.

Ti z Vás, kteří nestihli podat žádost o podporu své akce v rámci programu „V Beskydech to žije – 2020“, nemusí zoufat, protože letos na podzim vyhlásíme další výzvu s možností realizace projektů v roce 2021. Sledujte naše webové stránky www.masfb.cz.

Omezení provozu kanceláře a zrušení semináře Apríl ve znamení VODY aneb BOJ SE SUCHEM

Z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem rušíme veškeré osobní konzultace a seminář Apríl ve znamení VODY aneb BOJ SE SUCHEM. Zaměstnanci MAS Vám budou až do odvolání k dispozici pouze prostřednictvím mobilních telefonů či emailové korespondence.

Děkujeme za pochopení.

 

V ROCE 2020 BUDEME OPĚT PODPOROVAT ZEMĚDĚLCE, ALE I OBČANSKOU VYBAVENOST

Co nás čeká v roce 2020? Je toho spousta a o některých dotacích jsme Vás již informovali na konci loňského roku. Nově pro Vás připravujeme další výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena nejenom na zemědělské podnikatele, ale nově i na podporu občanské vybavenosti (veřejná prostranství v obcích, hasiči, mateřské a základní školy a v neposlední řadě kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí o dotace bude probíhat v měsíci únoru. V tomto měsíci bude zorganizován i seminář pro žadatele, abychom Vás s podmínkami výzvy důkladně seznámili. Pro zemědělské projekty máme připraveno 1,3 mil. Kč a pro občanskou vybavenost 3,6 mil. Kč. Pro více informací doporučujeme sledovat naše webové stránky. Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se obrátit na naši kancelář s žádostí o konzultaci již v průběhu měsíce ledna.

V Beskydech to žije – 1. ročník

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v lednu 2020 vyhlásí první výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“. Cílem programu je podpořit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Alokace výzvy je 150.000 Kč, minimální výše příspěvku je 5.000 Kč, maximální výše příspěvku 10.000 Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020.

Veškeré podklady k výzvě naleznete zde: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/1-vyzva-v-beskydech-to-zije/

Frogs, Athletes, Football, Tennis, Golf, Funny, Cute